(Prezerala som si niektoré z našich starších prednášok a workshopov a narazila som na tento článok, ktorý je záznamom prednášky, ktorú mal Arny na transpersonálnej konferencii 1990. Cítila som, že tieto informácie o závislostiach sú užitočné.  Aj keď ho Arny nikdy nepublikoval, rozhodla som sa ho vybrať z nášho archívu s nádejou, že môže byť využitý pre dobro verejnosti. Odkedy mal Arny túto prednášku sa jeho idei za 13 rokov zmenili. Napriek tomu dúfam, že článok môže stále čitateľovi dať veľa. Ďakujem Margaret Ryan za pomoc pri úprave článku.) Amy Mindell

 

 

Prednesené na 11. medzinárodnej transpersonálnej konferencii. September 1990, SPIRITUAL QUEST, ATTACHMENT AND ADDICTION (Hľadanie spirituality, pripútanie a závislosť).

 

Staršie náhľady proces-orientovaného prístupu k závislostiam

 

procesová práca so závislosťami, zmenenými stavmi a sociálnou zmenou

 

Arnold Mindell

 

Snové telo

 

Narazil som na myšlienku snového tela asi pred 9 či 10 rokmi. V tom čase som pracoval s mužom, ktorý umieral  na rakovinu a mal metastázy v žalúdku. Bol v posledných fázach života, a práve podstúpil ďalšiu neúspešnú operáciu. Otvorili ho bez toho, že by niečo odstránili, pretože mal už príliš veľa metastáz. Nahol sa ku mne s úškľabkom a povedal, “Vieš, čo je skutočný problém, Arny? Stále to rastie!” A ja som povedal, “Nuž, netráp sa s tým.” Snažil som sa potlačiť ten problém, o ktorom hovoril. Zaujímalo ma, či to bolo tou anestéziou, že sa tak usmieval. Znovu sa uškrnul a povedal, “Stále to rastie, je to stále väčšie a väčšie....v mojom žalúdku!” A pomyslel som si, hej, ten chlap je čudný! Možno je len jednoducho blázni s tej anestézie.

 

Z môjho jungiánskeho zázemia som vedel, že to, čo k nám prichádza z podvedomia je prospešné- nieje to iba patologické; nieje to iba zlé- môže to byť tiež užitočné. Takže som mu povedal, „Nuž, čo by sa stalo, ak by to jednoducho rástlo?“ A on povedal, “Rástlo by to a rástlo a rástlo.” A potom tým úplne euforickým výrazom, v tom zmenenom stave vedomia- čiastočne vyvolanom morfínom- sa uškrnul a povedal, “Explodovalo by to! Ale práve o tom sa mi snívalo predtým, ako som prišiel do nemocnice. Snívalo sa mi, že by prvého augusta (kedy je vo Švajčiarsku deň nezávislosti) bola veľká explózia, a ten deň by bol liekom na všetky veci!”

 

Začal som si uvedomovať, že to, čo sa snažilo uskutočniť v tele sa snažilo uskutočniť v jeho sne. Snažil sa explodovať; jeho sny sa snažili explodovať- a to by bola jeho nezávislosť. To čo sa dialo v jeho tele sa dialo v jeho snoch. Je to proces individuácie. Potreboval explodovať. V jeho každodennom živote to bol veľmi plachý chlapík, veľmi bojazlivý, a nevedel explodovať kvôli žiadnej veci, pred nikým, pre nič. Takže namiesto toho začal explodovať vo svojom tele. Pokračoval som v práci s ním a mal bohatý a plný život ešte 4 či 5 rokov. Nachvíľu svoju smrť odložil.

 

Myšlienka, ktorá z tohto zážitku vzišla je, že to, čo sa deje v našom tele a čo sa deje v našich snoch je veľmi podobné. Takto  prišla do môjho vedomia myšlienka o snovom tele. Začal som tiež pracovať aj v iných oblastiach, ako je psychiatria, využívajúc rovnakú paradigmu, že to čo sa deje na telesnej úrovni sa tiež snaží udiať v snovom svete.

 

Tento zážitok bol mojim odrazovým mostíkom k vytvoreniu Procesovej práce; dnes má tento prístup mnoho aplikácií. Jednou z nich je práca so snovým telom, ďalšou vzťahová práca. Nedávno sme Amy, ja a ďalší z nášho centra v Portlande boli zaangažovaní na vytvorení metodiky riešenia konfliktov pre ľudí v Johanessburgu, Južnej Afrike, takže robíme veľa s konfliktmi a workshopy organizačného rozvoja. Procesová práca je ako koláč, v ktorom všetky jeho časti a aplikácie pochádzajú zo základnej myšlienky, že čokoľvek sa deje, má nejaký význam; nieje to úplne nezmyselné; nieje to jednoducho zlé a nechcené.

 

Alkoholové závislosti

 

Hovorme teraz o alkohole. Predstavte si človeka, ktorý má problém s alkoholom. Je množstvo rozličných substancií, na ktorých môžeme byť závislí. Alkoholovú závislosť často sprevádza vedomá tendencia snažiť sa byť naozaj dobrý, ťažko pracujúci- v skratke, žiť počestný život. Ale alkohol prebudí v osobnosti presne opačnú stránku, ktorá obsahuje “materiál”, ktorý sa snaží integrovať.

 

Minulú noc John Bradshaw hovoril o tom, ako sa v určitom bode jeho alkoholického obdobia dostal do delíria, mal black out a museli ho zobrať do nemocnice. Na ceste do nemocnice začal recitovať poéziu. Táto jeho poetická časť sa snažila stať súčasťou jeho “skutočného” sveta; teraz je súčasťou toho, ako hovorí a píše.

 

Závislosť je čiastkovo prežívaný zážitok

 

Z proces-orientovaného hľadiska je závislosť čiastkovo prežívaný zážitok. To znamená, že sme zažili veci, ale nezažili sme ich vedome, naplno, a nevyužili sme ten zážitok na to, na čo mal byť. Zistili sme, že závislosť môže byť znovu precítená.[1] Tí ľudia, pre ktorých je táto metóda vhodná, idú do svojich pocitov, do svojej predstavivosti, napríklad, o alkohole a cítia čo sa s nimi deje. Asi 85 percent zažije niečo podobné komatóznemu stavu. 

Pred nedávnom som pracoval so ženou, ktorá začala robiť kruhy so svojimi rukami, kruhy vo vzduchu, kým mala toto imaginárne delírium. Spýtal som sa,  “Čo je to, čo robíš?” Povedala, “Priala by som si pre nás všetkých žiť v jednom svete”.  Povedal som, “Dobre! Poďme pre to niečo spraviť!” Na to reagovala, “Nikdy nebudem schopná pre to niečo spraviť.” Tento krátky rozhovor odhalil psychologickú prácu čakajúcu na uskutočnenie cez jej objav, ako integrovať túto túžbu do jej bežného, každodenného života; ako priniesť tento “jeden svet” do jej rodiny, ktorá bola všetkým iným, len nie jedným svetom. Bola 20 rôznymi svetmi, s mnohými problémami.

 

Ľudia, ktorí znovu precítia, znovu spracujú a skutočne vstúpia do stavu, ktorý im napríklad alkohol prináša, majú veľmi hlboké zážitky. Niektoré z týchto skúseností odhalia špecifické roly; figliara, dieťa, vodcu, ktorý nebol vodcom. Niektorí ľudia jednoducho potrebujú nerobiť nič, potrebujú sa naučiť, ako relaxovať. Samozrejme, z procesovania alkoholických zážitkov sa objavujú veľmi rozmanité zážitky.

 

Potrebujeme definície

 

Za tie roky som pracoval s ľuďmi v orgánoch sociálnej správy vo Švajčiarsku a Portlande, Oregon. Pracoval som s ľuďmi z ulice ako aj s ľuďmi, ktorí mali svoje domy! Definície, ktoré vám chcem dať sú medzikultúrne; fungovali dobre v Bombaji, v Japonsku, Afrike, Keni, kdekoľvek.

 

Definície sú dôležité, obzvlášť v preventívnej medicíne, pretože nám hovoria, ma čo sa máme zamerať a kde. Úzka definícia závislosti nám dá zúžený pohľad na vec; širšia definícia zahrnie tak hovoriac, viac terénu, procesov v nej zahrnutých. Čím viac vieme napríklad o tendenciách, ktoré predchádzajú plnému prejavu závislosti, tým rýchlejšie môžeme zaviesť vhodné intervencie.

 

Závislosti sú nekompletné stavy

 

Závislosti sú nekompletné stavy; sú to pokusy vytvoriť zmenený stav vedomia, ktorý poskytuje špecifickú správu, nielen všeobecnú, ktorá chce byť vypočutá.

 

Tendencie k závislosti sú normálne

 

Tendencie k závislosti sú normálne; všetci ich máme. Nikdy som sa nestretol s niekým, kto by po ničom netúžil.

 

Závislosti sú tranzové stavy

 

Závislosti sú tranzové stavy. A ako je to v prípade každého tranzového stavu, tranzový stav závislosti sa objavuje, pretože sme nespracovali správu v ňom ukrytú. Preto ostávame  “tranzoví” a zasnení. Príklad: Predstavte si, že sedíte s niekým pri obede, ale nechcete sa s ním v skutočnosti moc rozprávať. Je vo vás správa, ktorá hovorí, “Nechcem sa s touto osobou rozprávať, som znudený k slzám a skutočne sa oňho nezaujímam. Len konverzujem...” A tak pokračujete v rozhovore, ale niečo vo vašom tele vytvorí tranzový stav, ktorý vyzerá asi takto. (Arny demonštruje nasledujúcu vec:) Pozeráte sa na tú osobu, vaše oči sú široko otvorené, vaše zreničky sa rozšíria a vaša hlava sa kýva hore a dole asi takto (kýva hlavou). Druhá osoba si všimne ten jeden signál, že kývate hlavou, ale nevšimne si vaše rozšírené zreničky a začne tiež kývať hlavou. Teraz tu máte kolektívny tranz. Je to skutočne fascinujúce. Ak s tým chcete niečo robiť, mohli by ste sa spýtať sami seba, alebo tej druhej osoby, pokúsiť sa nájsť tú správu, ktorá je za tým tranzovým stavom.

 

 

Závislosť je nebezpečná pre vaše zdravie

 

Závislosť je určitý druh tranzového stavu, ktorý je nebezpečný pre naše fyzické či emočné zdravie alebo pre ľudí okolo nás. Ako som spomenul vyššie, všetci máme tendencie k závislostiam, ale len niektorí z nás majú skutočne závislosti. Ak máte závislosť, je to veľmi vážna záležitosť, a je v tom tiež aj niečo samovražedné.

 

Napríklad, ak máte tendenciu k závislosti voči jedeniu sladkostí, sú nebezpečné? Sú skutočne fyzicky nebezpečné pre vaše zdravie? Môžu byť nebezpečné iba v hraničných situáciách. Napríklad, ak máte diabetes a konzumujete jedlá s cukrom, také správanie by som nazval závislosťou. Fajčenie je závislosť, a každý vie, že je jasne nebezpečné. Ak sa trápite pre tendencie k závislosti, potom je na čase odhaliť ich a vypočuť si ich celú správu.

 

Stávame sa závislými voči tým častiam našej osobnosti, ktoré sú potláčané

 

Prečo ľudia nemôžu prestať robiť veci, ktoré sú pre nich nebezpečné? Neverím, že existuje preto len jedna príčina, ako aj neverím,  že existuje len jedna určitá terapia, ktorá funguje u každého. Ale jedna vec sa zdá byť istá, bez ohľadu na konkrétnu závislosť: Stávame sa závislými voči tým častiam našej osobnosti, ktoré sme potlačili, alebo ktoré sa zdráhame integrovať.  Závislosť sa snaží nám tieto časti sprístupniť. Ak nebudeme skúmať vnútornú štruktúru závislosti- tie neuznané časti samých seba- potom ostaneme v milosti látky a nikdy sa k tej správe nedostaneme.

 

Ak máte závislosť, ste závislí voči časti vás samých, ktorú nutne potrebujete. John Bradshaw tiež hovoril o tom, ako bol závislý na sexe, keď bol v kláštore. To bola časť jeho samého, ktorú ignoroval. Nemôžeme sa vyhnúť tomu byť celiství! Ak chcete byť jednostranní, čo sa pokúša robiť každý, druhá strana sa nutne ozve.  Jedným zo spôsobov, ako sa “potlačená strana” objaví, je cez tendenciu k závislosti. V skutočnosti to nieje tá látka, ktorú potrebujeme- veľmi málo ľudí sa teší zo závislosti na nejakej látke. Ja som sa takmer nikdy nestretol s človekom, ktorý je rád, že potrebuje návykovú látku. Nieje to tou látkou; je to tou správou, ktorá sa k nám snaží dostať.

 

Práca so závislosťami: Nasledovať proces jednotlivca

 

Ako pracuje so závislosťami v praxi? Čo propagujem tu a čo skutočne robím v mojej praxi? Tu hovorím vo všeobecnosti a o veciach, ktoré fungovali celkom dobre alebo veľmi dobre. Ale v praxi sa snažím nasledovať proces jednotlivca. To je ťažšie ako nasledovať nejaký osobitný program. Ale toto je môj spôsob. Jednoducho nejako nasledujem jednotlivca.

 

Napríklad niekoho procesom môže byť potláčať svoju závislosť, zastaviť ju. V určitom čase vášho života je správne skončiť, zbaviť sa jej, jednoducho prestať. Len potrebujete niekomu povedať, “Prestaň s tým, zabíjaš sám seba.” Sledovaním procesu jednotlivca v určitých bodoch máte povedať “Zastav to, ovládni to”. Vzťah medzi terapeutom a klientom je veľmi dôležitý. Vaša vzájomne závislá povaha terapeuta či liečiteľa je tu naozaj dôležitá. Musíte byť opatrní.

 

Práca so závislosťami pociťovaním svojho tela

 

Ja mám osobne záľubu k telesným zážitkom.  Niesu jediným spôsobom, ako sa zamerať na proces, ale keď príde na ťažké závislosti- 20-30 ročné heroínové závislosti alebo dlhodobé kokaínové závislosti- je skutočne pre jednotlivca nápomocné znovu precítiť a znovu zažiť presne to, čo robili- prejsť cez telesný zážitok toho, čo sa zdá, že látka poskytuje.

 

Keď sa ľudia “vcítia” do stavu alkoholu, ako som spomenul vyššie, môžu si ľahnúť a nechať sa uniesť. Slabina kofeínovej závislosti je veľmi odlišná, čo nieje veľmi prekvapujúce. Kofeín môže byť veľmi vážnou závislosťou, obzvlášť ak ten, čo ho pije má veľmi vysoký krvný tlak alebo endokarditídu.

 

Ja som vyliečený konzument kávy. V 1970tich som zažil obdobie života, v ktorom som bol blázon do kávy. Len som sa pozrel na kanvicu kávy a išiel som sa pre ňu zblázniť. Tri šálky ráno. Potom som už moc nepil, pretože to mi stačilo. Bolo to v tom čase, kedy som sa bál robiť čokoľvek vo svete; vyhýbal som sa publikovaniu mojich myšlienok a bol som veľmi zaneprázdnený snažiac sa  mať v bežnej realite  rozumnú povahu. Kofeín sa snažil povedať, “Máš oveľa viac energie, a nevyužívaš ju, bojíš sa sám seba.” Odkedy som sa dostal viac do kontaktu s mojou energiou, už nemôžem kávu vôbec piť. Niesom proti nej; len nemôžem vypiť viac než jednu  šálku za pár týždňov. Ísť do zážitku nervozity, čo som zažíval na neuvedomenej úrovni, bolo pre mňa veľmi dôležité.

 

Neexistuje taká vec ako jedna závislosť

 

Ďalšia myšlienka o závislostiach, ktorá si myslím že je užitočná, pochádza z procesovej práce a je tak nejako srandovná. Hovorí, že nemôžeme mať len jednu závislosť; musíme mať dve!

 

Je to z určitého hľadiska hanba, pretože to znamená pracovať na dvoch závislostiach. Je naozaj neobvyklé pre ťažko závislého mať iba jednu závislosť. Je to naozaj v skutočnosti tak nezvyčajné, že ja som sa nikdy s takou osobou nestretol, i keď som voči tej možnosti otvorený. Ak ste zatiahnutí do procesu závislosti, znamená to, že máte minimálne dve časti vašej osobnosti, ktoré sa oboje snažia vás upútať. Je tu závislosť k vašej identite, k tým zážitkom a látkam, ktoré podporujú vašu identitu, a závislosti k tým potlačeným častiam samého seba, ktoré ste do vášho vedomia nevpustili.

 

Minulý týždeň som pracoval s podnikateľom, ktorý má závislosť na alkohole ako aj závislosť na kofeíne. Musí piť kávu, aby sa naštartoval, aby sa dal do pohybu. Je doslova závislý na káve, i keď on by ten zvyk piť kávu nenazýval závislosťou. Závislosťou nazýval alkohol. Čo robí tá káva? Podporuje jeho identitu muža na rýchlej trati. Takže káva predstavuje jeho závislosť k jeho primárnemu procesu či identite. Alkohol mu potom pomáha relaxovať a nič nerobiť. To je to nebezpečné, pretože je to závislosť k potlačenej časti, k tomu relaxujúcemu. Nemusíte mať dve úplne rozvinuté závislosti, ale všetci z nás majú minimálne dve tendencie k závislosti.

 

Zvážte nasledujúce otázky a pozrite sa, či vám vaša myseľ dovolí na ne odpovedať:

 

·                    Ktoré látky alebo jedlo máte tendenciu nadmerne užívať? Nemusíte podľa tej tendencie jednať,

ale napriek tomu si ju všimnite, to nutkanie či túžbu.

·                    Sú tá látka alebo jedlo pre váz fyzicky nebezpečné?

 

Závislosti a šamanizmus

 

Mnohé závislosti majú šamanské kvality. To znamená, že ľudia majú sklon ísť do zmenených stavov vedomia, keď užijú návykovú látku. Psychologicky nieje s tými ľuďmi nič chybné; tento zmenený stav môže byť súčasťou ich povahy, i keď je obyčajne veľmi nevedomý.

 

Keď sme Amy a ja nedávno boli v Afrike, liečila nás v buši Keni dvojica šamanov.  Boli úžasné osobnosti. Cítil som sa týmito ľuďmi ako doma. Ten muž a žena sa dostali do zmeneného stavu vedomia a začali sa váľať po zemi. Keď som sa s nimi potom rozprával, pripomenuli mi, čo by ľudia so závislosťami dokázali robiť s ich zmenenými stavmi. Títo šamani majú tú tendenciu ísť do iných svetov a využiť informácie z týchto iných svetov pre blaho ľudí tu a teraz. Títo šamani niesu, pokiaľ viem, závislí na ničom, pretože to robia ako svoju prácu: ísť do zmenených stavov vedomia. Ten muž je cez deň maliarom a cez noc ide do týchto zmenených stavov. Tiež povedal Amy a mne všetko o ľuďoch, ktorí nás nemajú radi a najviac nám robili problémy! Neviem, ako to vedel!

 

Závislosti a tiene mesta

 

Raz som pracoval so skupinou mladistvých vo Švajčiarsku, ktorí boli všetci závislí na nejakých drogách. Bolo to ako skupinový proces závislosti. Veľa gangov, podľa mojich ohraničených vedomostí, má podobné charakteristiky. Sú to “tiene mesta”. Sú to šamani, ktorí nie vždy využívajú svoje schopnosti, či dary najlepším spôsobom.

 

Ak ste na niečom závislí, nesiete niečo pre mesto. Robíte niečo pre zvyšok sveta, pretože všetci ostatní sa boja byť závislými a byť úplne niečomu odovzdaní. Preto každý hľadí z vrchu na ľudí, ktorí sú závislí a preto ľudia, ktorí sú závislí sami sebou opovrhujú. Tí nie-závislí tiež istým spôsobom žiarlia, hlboko v pozadí. Milovali by to, byť niečomu odovzdaní. Väčšina z nich je vo svojich mysliach znudená.

 

Závislosť je reakcia na iný stav

 

Závislosti sú reakcie na iné stavy v nás. Napríklad, ak jete veľa sladkostí, táto túžba by mohla byť reakciou na vnútorné zdroje vo vás. Každý, koho som videl, že má závislosť na sladkostiach, nieje k sebe alebo k druhým ľuďom príliš sladký (láskavý). Takže vždy keď si dáte ďalší kúsok čokolády, povedzte sami sebe, „Koľko lásky potrebujem? Viem že môj vnútorný kritik si myslí, že niesom dobrý na nič, ale môže si dať sám sebe trochu lásky?

 

Závislosti a samovražedné tendencie

 

Buďte tiež opatrní; vedzte, že čokoláda vás jedného dňa tiež môže zabiť. Na závislostiach je aj niečo suicidálne. Takže, čo je dobré na samovražde? V konečnom dôsledku samovražda, smrť, je prechodom z jedného stavu do druhého, je to premena. Vaše závislé časti  sa zúfalo snažia zabiť tú časť, ktorá je jednostranná, tak, aby tie neuznané či potlačené aspekty mohli prísť do vášho uvedomenia a každodenného života. Takže to vlastne nieje úplne samovražda; je to skôr reakcia, v ktorej jedna časť vás sa snaží zabiť inú časť. Spomínam si na ženu s cukrovkou, s ktorou som nedávno pracoval, ktorej jedenie sladkostí bolo pokusom zažiť stav toho byť krásnym dieťaťom, po ktorom tak túžila. Zvyčajne si myslela so sebe, že je neatraktívna a zbytočná.

 

Závislosti sú nepríjemné

 

Všetky závislosti sú nepríjemné. Sme tak pozadu v zaobchádzaní s nimi v psychológii, terapii, sociológii aj medicíne, pretože sme takí nesvoji voči potlačeným častiam nás samých, ktoré cez tieto závislosti vyjdú na povrch. Bojíme sa týchto častí, alebo sa za ne hanbíme, a to je nesmierne nepríjemné, práve tak, ako byť závislým.

 

Závislosti a posadnutosť

 

Závislosti tiež môžeme považovať za posadnutosť, tak, ako sa berú v Afrike. Pochádzajú zo sveta duchov; niesu len osobnými problémami. Môžem len povedať, že som to videl s heroínom; je to niečo ako posadnutosť duchmi. Ľudia hovoria v skutočne hlbokom heroínovom tripe, „Och, duch môjho starého otca, duch zeme ma posadol“.  Sú tu tiež duchovia, ktorí hľadajú integráciu.

 

Závislosti ako osobné mýty

 

Závislosti sú spojené s vašimi osobnými mýtami. Môžete takmer uhádnuť, akú niekto bude mať závislosť vypočutím si niektorého z jeho snov z detstva. Napríklad, ak by ste chceli uhádnuť, že vo veku 35 začnem byť pomaly závislý na kofeíne, spôsob, akým by ste to spravili, by bolo spýtať sa ma, o čom sa mi ako dieťaťu snívalo. Ako dieťa som sníval, že ma prenasledoval veľký medveď. Prvú časť môjho života som sa snažil byť ako môj otec, ktorý bol veľmi, veľmi láskavý a milujúci. Stále mám rád túto moju stránku, ale popieral som medveďa. Potreboval som niečo z vonka, čo by podporilo to vedomie medveďa vo mne, a kofeín zrejme niečo z toho robil.

 

Hodia sa nasledujúce charakteristiky k nejakej časti z vašich  tendencií k závislosti?

·                    Je niečo šamanské na vašich tendenciách k závislosti?

·                    Je niečo smrteľné či suicidálne na určitej vašej tendencii? Ak tam niečo je, možno by ste chceli tej “samovražde” dovoliť sa uskutočniť tým, že prerušíte váš jednostranný život.

·                    Je vo vašej závislosti niečo ako posadnutosť duchom? Ako vyzerá ten duch, ktorý sa vás snaží posadnúť?

·                    Vidíte svoje závislosti aj vo vašich ranných detských snoch? Spomínate si na nejaký z najstrašidelnejších obrazov ? Pozrite sa, či nieje spojený s jednou z vašich závislostí/tendencií.

 

Spôsoby práce so závislosťami

 

Poďme hovoriť o praktických spôsoboch pomoci ľuďom so závislosťami.  Jedným spôsobom je využiť náhradné látky, napríklad vymeniť heroín za metadón. Iným je uznať porážku; jedna vaša časť musí ustúpiť, aby druhá mohla povstať. Nielen byť jednoducho pokorný a nechať problém na Bohovi, ale mať pokoru v zmysle, že poviete, “Boh nechce, aby som bol jednostranný. Musím rozvíjať aj druhú moju časť.“  Ďalším spôsobom je zmena správania, v ktorom je určitý druh negatívnej reakcie nahradený návykovou reakciou vnímanou pozitívne. Metóda Mao´C Tunga bola zreteľne jasná: Povedal ľuďom v podstate, “Ak nenapravíte svoje jednanie, pôjdete do väzenia!” A veľa ľudí sa dostalo zo svojich závislostí!

 

Expert na kokaín, ktorého som stretol v Európe mi povedal, že pokiaľ vedci vedia, iba 3% závislých na kokaíne všetky tie rozličné metódy naozaj pomôžu. Toto šokujúco nízke číslo potvrdzuje, že stále toho vieme málo.

 

Dostať sa do prúdu zážitku

 

Ja odporúčam nasledovať proces jednotlivca. Niektorí ľudia majú fázu, kedy skutočne musia klesnúť na svoje ruky a kolená a prenechať svoje problémy Bohu. Je toľko metód, koľko je ľudí, ktorí túto prácu robia.

 

Jeden spôsob jednania, ktorý vždy odporúčam ja, je nasledovať proces jednotlivca. V proces-orientovanej práci sa snažíme vcítiť a odhaliť veci do detailov. Tento prístup je tesne spojený s jednou s mojich vlastných spirituálnych dimenzií, budhizmom. Môžem rovnako byť aj milujúci kresťan a žid a aj buddhista či moslim. Rovnakým spôsobom sa procesová práca snaží zahŕňať všetko, všetky procesy. Žiadne odgrgnutie či dych nieje považovaný za príliš malý či nedôležitý, pretože každý prejav podstaty bytia (grg alebo dych) je považovaný za hologram celého bytia.

 

Thich Nhat Han hovorí o druhu budhizmu, ktorý je tesne súvisí s druhom práce, akú robím. Hovorí, že mať o niečom vedomosti, v zmysle, že nadobúdame veci hlavou, nieje moc užitočné. Pravé poznanie prichádza , keď sa dostaneme do prúdu vecí. Zistil som, že nemôžeme niečo poznať bez toho, aby sme to znovu neprecítili a znovu nepremysleli.  Všetky tie názory, ktoré máme o nejakých záležitostiach môžu byť skvelé názory a obsahujú návody, ktoré potrebujeme, ale nikdy nemôžu povedať celý príbeh. Dostať sa do prúdu zážitku je jediným spôsobom, ako sa dozvedieť o celej podstate toho všetkého.

 

Závislosti, vzťahy a vzájomná závislosť

 

Hovorme trochu o závislostiach, vzťahoch a vzájomnej závislosti. Vzájomne závislá (codependent) osoba vo vás aj mne je niekto, kto si zakladá všetky svoje aktivity na domnelom výsledku. Zaujímame sa o to, čo sa stane, keď robíme niečo zaručené.

 

Porozmýšľajte trochu. Máte do istej miery nejaké nereálne predstavy o vzťahoch? Nechávate, aby vás snové stavy odlúčili od určitých vzťahových aspektov, ktorým sa nechcete postaviť, z akéhokoľvek dôvodu? V jednom vzťahu mi trvalo 18 rokov, kým som o sebe niečo zistil.  Možno sa učím pomaly! Porozmýšľajte, kedy ste naposledy strávili roky a roky vo vzťahu a ťažko ste sa prebudili k faktu, že tá osoba nebola tou osobou, akou ste chceli, aby bola, alebo ste si predstavovali, že je. Pozrite sa na váš súčasný či minulý vzťah. Čo ste chceli, čo vám druhá osoba nevedela dať? Prečo vám to trvalo tak dlho pohnúť sa ďalej? Kým si myslíte, že by sa tá osoba mohla stať, keby ste sa len dostatočne snažili o to ukázať jej ten “správny” spôsob, kým byť?

 

Precítiť veci vás prebudí

 

V terapii závislostí je v súčasnosti najpopulárnejšou metódou liečby uznať, že ste závislí, vidieť jasne nerozumnosť vášho správania a potom s ním prestať. To je jeden smer, ktorým môžete ísť, a je to dobrý smer. Iný smer zahŕňa amplifikovať to správanie. To znamená uvedomiť si vaše návykové správanie a prakticky ho využiť. Spomínam si na ženu, s ktorou som pracoval. Bola presvedčená, že môže vyliečiť svojho partnera z jeho vnútorných rán. Mal násilnú povahu a ona “vedela”, že ak mu dá dostatok lásky, nehy a porozumenia, jeho problémové správanie zmizne. Týmto spôsobom to nefungovalo, a nakoniec sa rozišli. Spýtal som sa jej, “O čo ste sa naozaj snažili v tejto závislej situácii? Povedala, “Nuž viete, nerada to hovorím, ale myslím si, že som sa snažila byť Ježišom Kristom.” Povedal som, “Dobre, úžasné. V súčasnosti to potrebujeme, je tu príliš málo Ježiša Krista okolo nás.“ Povedala, “Ako to myslíte? Povedal som, “Namiesto toho, aby ste sa nazývala závislou na Ježišovi Kristovi, čo keby ste zistila, čo je správne na tom snažiť sa byť Ježišom Kristom. Pokračujte a robte to vedome. Neusmievajte sa len na každého; povedzte namiesto toho, “Cítim, akoby som ťa mohla vyliečiť, keby si mi dal šancu.” Poprosil som ju, aby išla hlbšie do toho správania, aby znovu presne precítila tú vec, ktorá ju trápila.

 

Tak to jednoducho spravila: Vcítila sa hlboko do toho impulzu byť ako Ježiš Kristus, a potom to so mnou zahrala. Povedala, “Áno, som Ježiš a idem ťa vyliečiť.” Potom sa zastavila a povedala, “Ale Ježiš by sa snažil ti pomôcť nájsť tú schopnosť liečiť v tebe. Máš tú schopnosť sa vyliečiť v sebe? Tu nastala zmena. A potom sa prebrala a povedala, “Och! Nikdy som si neuvedomila, že môj partner sa nechcel vyliečiť.” V tom momente to bol koniec jej závislosti a snahy.

 

Úplne veci precítiť, vedome ich využiť, to nás prebúdza.

 

Môžete objaviť návykové postoje, ktoré sa znovu vynoria, a ak si to všimnete, len si ich uvedomte. “Och, zase som príliš láskavý. Nuž, idem byť ešte láskavejší! Budem sa skutočne usmievať, vedome!” Použite svoje uvedomenie; nerobte len tak v sebe zmeny ... no, prečo nie, ak môžete!

 

Závislosti sa vracajú počas problémov vo vzťahoch

 

Posledná vec, o ktorej by som tu chcel hovoriť je, že všetky tieto pohľady majú svoje obmedzenia, a tie obmedzenia sa objavia, keď sa dostanete do problémov vo vzťahoch. Jedným z najväčších problémov ľudí, ktorí boli závislí je, že sa tie závislosti vracajú, takmer vždy, keď sa objavia nejaké ťažkosti v práci alebo vo vzťahoch.

Spomínam si na dvojicu, s ktorou som pracoval. Spýtal som sa ich, “Akú máte práve teraz tendenciu v súčasnom vzťahu? Čo by ste robili, v zmysle závislostí, keby ste mohli?”[2] A on povedal, “Vrátil by som sa k mojej závislosti na káve.” A ona povedala, “Vrátila by som sa k moje závislosti na alkohole. Ak sa veci v tomto vzťahu naozaj kazia, som náchylná piť.” Povedal som, “No, predstierajme, že by ste boli schopná precítiť ten stav alkoholu v tomto momente, bez pitia. Čo by vám priniesol?” Vcítila sa do toho a povedala, “Relaxovala by som, nemala by som také ostré hrany. Nesnažila by som sa stále vyhrávať. “ Potom sa posadila a relaxovala. A on povedal, “Nebol by som taký nevšímavý hulvát. Vypil by som moju kávu a pokračoval by som zo vzťahom a prestal by som byť typickým mužom, ktorý sa stále vyhýba problémom vo vzťahoch.” Takže obaja užili v istom zmysle svoje látky, v ich predstavách, a boli schopní integrovať ich do svojho vzťahu.

 

Toto je pohľad, ako pracovať na závislostiach od substancií v kontexte ľudských vzťahov: Potrebujú esenciu týchto substancií v súvislosti s aktuálnymi vzťahovými situáciami.

 

Vnútorná reflexia voči vašej najhrozivejšej tendencii k závislosti

 

Zoberme si chvíľu, aby sme porozmýšľali nad pár vecami. Spravte si pohodlie. Pozrite sa, či vám vaša myseľ dovolí porozmýšľať o vašich najobávanejších tendenciách k závislosti.

 

·                    Čo je vašou najobávanejšou tendenciou, vašou najobávanejšou závislosťou? Pomenujte si ju pre seba.

·                    Ako sa vynorí a vy si ju pomenujete, ak je to pre vás v poriadku a ak to vaša myseľ dovolí, experimentujte trochu s tým, že ju precítite. Čo sa vám táto látka snaží robiť? Môžete si to vybaviť? V Čo dúfate že vám prinesie? Precíťte ten stav, ktorý ste si predstavili a v ktorý dúfate, vo vašom tele. Namiesto toho, aby ste vzali tú látku, užite ten pocit toho. Čo to pre vás robí?

·                    Choďte ešte hlbšie do toho pocitu a všimnite si, či sa nedokončí. Čo je tou správou, ktorú sa vám ten pocit snaží dať?

·                    Možno môžete nechať ten pocit, aby ovplyvnil vaše telesné pohyby, kým tu sedíte. Pozrite sa, či môžete získať jeho správu. Nechajte, nech pohýbe trochu vašim telom.

·                    Čo je tou správou? Môžete tú správu využiť vo vašom každodennom živote?  Ak by ste boli schopní tú správu využiť, aké zmeny by ste mali vykonať vo vašom bežnom živote? Ak je to dobrá zmena, možno by ste mohli porozmýšľať o tom skutočne tú zmenu spraviť.

 

Možno sa vám o tejto zmene bude dnes v noci snívať, a možno chcete spraviť vedomé rozhodnutie tú zmenu vykonať.

 [1] August 2003. Tento znovu sprístupnený stav (re-acessing state) vyžaduje meditatívnu a disciplinovanú pozornosť. Začiatočník bez takejto pozornosti by mal byť veľmi opatrný  pri znovu preciťovaní  týchto stavov, obzvlášť ak s drogou prestal len nedávno (hrozí opätovný návrat k závislosti, pozn.prekl.). Znovu precítenie vyžaduje istú úroveň odstupu a nestrannosti. S dostatočným odstupom od závislosti a s určitým tréningom vnútornej pozornosti môže znovusprístupnenie pomôcť rýchlo sa dostať až k jadru veci.

 

[2] August 2003. V tomto konkrétnom prípade mala dvojica dostatočný odstup od týchto závislostí, aby mohla bezpečne znovu precítiť potenciálne návykové stavy. Tieto metódy niesu určené všeobecne na riešenia vzťahov, kde môže byť sklon k závislostiam.

 

Preklad: Andrej Jeleník

Originál článku: www.aamindell.net