Zhrnutie výsledkov ankety

 

Milí POPáci,

ďakujem za ochotu zúčastniť sa tejto malej ankety. Myslím, že všetky názory a príspevky boli veľkým prínosom. Na realizácii niektorých nápadov či pripomienok z dotazníka sa už pracuje (aktuálne sa rozbieha diskusné fórum, pripravuje sa webová stránka s dostupnejšími a aktuálnejšími informáciami, zmena stanov a sprehľadnenie štruktúry vedenia, nové pravidlá knižnice a jej rekonštrukcia atď.) ďalšie témy budú ďalej sprocesované a dúfame že čo najskôr riešené.

Na dotazník reagovalo dokopy 13 ľudí.

Andrej Jeleník

 

Toto sú témy, ktoré sa opakovali najčastejšie:

-potreba systematickejšieho vzdelávania v POP,

-informácie o seminároch vo väčšom časovom predstihu

-viac dostupných informácii o plánoch, projektoch, práci vedenia POPI

-potreba nejakej vízie, energie, ktorá by ťahala veci dopredu

-potreba spoločnej POP komunity, väčšieho kontaktu s ľuďmi, priestor pre diskusiu, výmenu názorov

-väčšia propagácia POP

-usporiadanie uzavretého seminára pre absolventov výcviku POP

 

Toto je súhrn hlavných názorov v dotazníkoch:

 

S čím ste spokojní:

-vyhovujúci počet seminárov a dostupnosť miest a konania, variabilita lektorov, nové témy

Teším sa že sa vôbec konajú semináre, že sú relatívne blízko môjho bydliska, že funguje www stránka, že sú mi zasielané informácie o seminároch meilom, že stojíte o diskusiu.

-s formou organizácie sem, zľavami, zaistením ubytovania, dostupnosťou info, vyhovuje že sú semináre väčšinou blízko BA

- sa mi páči aj ľudský prístup všetkých popákov

-s ochotou veci ťahať ďalej napriek všetkým ťažkostiam

-Predovšetkým, ja osobne som veľmi rada, že POP vôbec na Slovensku je.

 

S čím nieste spokojní  a čo by sa malo zmeniť

-aby sa konali semináre na stabilnejšom mieste

-širšia diskusia o tom, ktoré témy, prípadne učitelia, sú žiadané- napr. cez web, mail

- aby sa viac diskutovalo, aby pop komunita patrila všetkým, nielen ústrednej skupine

-nejaká vízia alebo energia, ktorá by ťahala cele dianie dopredu

-viac seminárov, propagácia aj na úz. Moravy a Čiech, vybavenosť a dostupnosť lit. v knižnici,

-nejaké to systematické vzdelávanie v POP naučiť sa základné veci, ktoré sú predpokladom pre jemnejšie nuansy, Chyba SYSTEM vo vzdelávaní

- keby sa semináre konali častejšie a bolo ich viac

-Jasnosť o tom, čí sa POPI-S vzchopí na novy tréning

-chýba mi spätná väzba z akcií POP,

-neskoro sú oznamované termíny a miesta ďalších seminárov, často si nemôžem prispôsobiť program, aspoň 4 mesiace dopredu by bolo OK.,

- malá propagácia POP na Slovensku (v zozname psychoterapeutov SPS sa k POP hlásia len 2 absolventi výcviku, zaujímal by ma dôvod, hlavne u členov výboru POP), včítane vystúpení na seminárových a študijných akciách. Na poslednej psychoterapeutickej konferencii POP nezastupoval nik.

-POPové stránky na web sú málo aktuálne a variabilné, chýba diskusné fórum, čo by možno spružilo komunikáciu a informovanosť.

- Keď som začala sa o POP zaujímať a chodiť na semináre, vždy bola jasná načrtnutá perspektíva, napr. bežia semináre, pripravujeme worldwork. Je worldwork, chceme pretlačiť výcvik... Výcvik má takúto perspektívu... Dnes by sme možno povedali – vízia. Túto víziu pre mňa stelesňoval hlavne veľký Anti, ktorý ju jasne formuloval. A toto je to, čo mi momentálne veľmi chýba. Nemám také zastrešujúce informácie – neviem, či sa chystá výcvik, o ktorom sa svojho času toľko hovorilo. Jeden čas sa hovorilo  o intensive na Slovensku... Neviem, kto stále pokračuje vo fáze II, kto vypadol, či sa zjasnili alebo presnejšie prepracovali kritériá a podobne.

-Nemám pocit spoločného ducha, komunity, povedzme POP komunity na Slovensku a v Čechách. Predtým sme boli rôznorodá skupina, s rôznymi vzťahmi, ale mala som aspoň pocit skupiny. Teraz? Neviem... Neviem, čo sa deje, je to skôr pocit takého prázdna, v ktorom sa občas niečo stratí

 

Aké máte predstavy o fungovaní procesovej práce v tomto regióne a čo by ste radi v budúcnosti videli; čo vám chýba

-Privítal by som nejaké nove tvare v úlohách lektorov. Taktiež boli dobre tie začiatočníčke stretnutia, ktoré sa prednedávnom diali, podľa mňa by sme v tom mohli kľudne pokračovať, ak by bol záujem na obidvoch stranách.

-spoluprácu s poľskými popákmi.

-výchovné problémy s deťmi, Zlozvyky, Predavačky a pod. ako sekundárne figúry, Slovensko a jeho proces, Lavarock Clinick, viacej práce so zvukom a pohybom, semináre orientované na riešenie celospoločenských issues, identita Slovákov, menšiny a ich integrácia, etnické problémy, sila médií a manipulácia, ekológia, práca s telom, paliativna starostlivosť, práca s ťažko chorými a komatóznymi, zmenene stavy vedomia, sentient level, rankové témy, práca so suicidálnymi signálmi, komatózne témy, práca s deťmi (traumatizovanými obzvlášť), témy zlyhania z terapii, pocitov bezmoci, „únava „terapeuta, práca so slovom, tónom, neverbalitou (aký máme štýl), seminar na temu práca s hranicami, ale veľmi detailný a dôkladný, zameraný na to, ako vydržať na hranici, čo sa dá robiť, aby sme hneď neskĺzli na druhu stranu, a čo potom keď skĺzneme, atd.

-pozvanie aj nie pop terapeutov o ktorých sa vie že robia zaujímavú prácu a ktorých by POPI chcela pozvať

- aby bývali občas také zhromaždenia kde by sa diskutovalo, každý by bol vypočutý a vzany do úvahy.- aby sa o to komunita pokúsila sama, t.j. nikto by ju nefacilitoval a teda by sa za tieto stretnutia neplatilo; aby komunity žila

-uzavretý seminár- len pre absolventov výcviku POPintenzívny dlhší seminár, letná škola, dlhodob.výcvik s jasne definovaným podmienkami a termínmi rok dopredu, hojnosť seminárov opäť s termínmi rok dopredu

- funkčný web a niekoho, kto sa o to všetko postará a povie mi, čo za to chce odo mňa, pretože sám sa o to starať nezvládnem.

- Osobným snom aj túžbou je komunita na Slovensku

-keby boli na Slovensku diplomovaní POPaci / -cky, identifikovať sa s dobrou prácou, ktorú robíte+nejakou víziou

-hľadať spoluprácu aj s inými centrami, skúsiť príp. najprv menší výcvik-2 ročný, dôležité je nasledovať víziu a uznať momentálne obmedzenia

-takéto stretnutia- stačí aj 1 deň- ale aspoň raz do roka

-netuším o práci výboru POPi, informácie mám viac z osobných kontaktov, bola by som rada, keby výbor viac hovoril o svojej práci (keďže viem, že aj dosť robí) a narušil zdanie pasivity

 

systém výpožičiek v knižnici:

-Keby sa dali knižky požičiavať cez meil alebo internet

-POP knižnica dostupná aj mimo seminárov , kontakt na styčnú osobu-knihovníka,

napr. ako zvláštna súčasť inej knižnice, trebárs na katedre alebo podobne, alebo na inej stálej adrese,

- možno sústrediť knižnicu na jednom mieste, zaplatiť symbolicky poplatok za požičanie

- Knihovník /-cka ma byt‘ dosiahnuteľná raz týždenne. Požičanie kníh ma byt‘ za peniaze, aby sa mohli dokupovať a nahradzovať opotrebovane a stratene knihy

-„keď si požičiam, tak vrátim“ – tak nejakoJ

 

systém členstva v POPI

člen by mal mať rýchlu a dostupnú informovanosť, za svoju povinnosť pokladám aktívny záujem, doporučovanie vhodných lokalít, pomoc pri organizovaní, reflektovanie a reagovanie pri dotazoch výboru (aj reagovať na takéto dotazníky).

 

systém vedenia POPI

-ak by existovalo stabilné, vyhovujúco vybavené miesto kam by stačilo nahlásiť dátum seminára a počet účastníkov čím by snáď odpadli niektoré organizačné záležitosti, potom by snáď mohli POPI zastupovať dvaja ľudia ktorých činnosť by bola aspoň čiastočne odmeňovaná. Tí by boli zodpovední za konečnú realizáciu a napĺňanie vízie, ktorej tvorbu by diskutovali s a čiastkové úlohy delegovali buď na členskú základňu alebo širší akoby poradenský alebo pomocný tím, ktorého súčasťou by bol účtovník, správca knižnice, niekto kto by sledoval projekty a ktokoľvek ochotný z členskej základne a pod. plus že by valné zhromaždenie ako to chystáte teraz mali podobu akéhosi group processu ktorý by určil smerovanie na ďalšie obdobie.

- netuším ako POPI ako organizácia funguje (viackrát...!)

- Vedenie by si malo byt‘ jasne nad svojou motiváciou a pravidelne (raz za rok) kontrolovať‘, či je pôvodná motivácia ešte platná, alebo aké zmeny sa dostavili.

-výbor aj pre neabsolventov výcviku

 

pomoc organizácii POPI v jej činnosti:

- venovať čas spätnej väzbe a odpovedaniu na otázky, pri preklade článkov, tlmočiť,

pomôcť s organizačnou a administratívnou stránkou prípravy seminárov.

-pomoc pri propag.aktívit na Morave a v Čechách, 

šírenie osvety

 

Ďalšie poznámky, pripomienky, názory, nápady...:

- v návratke by mohlo byť uvedené či bude účastník požadovať doklad o zaplatení a pod aby sa čo najviac papierovania dalo pripraviť pred seminárom a organizátori tak mali počas seminára menej povinností.

-keby sa nám ešte podarilo osloviť a nájsť to akési sklamanie alebo ktovie čo to je čo mení povinnosti na radosť že môžem niečo urobiť alebo tak.

- myslím že na to všetko treba postupne prichádzať v diskusiách, nie takto teoreticky špekulovať

- weekend len pre doterajších absolventov slovenského POP – výcviku, aby si mohli vytmaviť a vyjasniť, čo treba, pre spolužitie v mieri a v kreatívnej spolupráci

- pridať snovú úroveň-aj na rieš. konfliktov z minulosti, aby žili ľudia POP v prítomnom momente- vektorová práca o predstave nového programu, využitie snov, flirtov