ČLÁNKY

 

 

Preklady zahraničných článkov:

 

Teoretické články:

 

»

Marianne Sinner: Opustiť rolu obete- o zaobchádzaní s post-traumatickými symptómami z pohľadu POP (.pdf súbor) new

Kľúčové slová: traumatická symptomatika, dynamika obeť- páchateľ, moc-bezmoc, výtvarné prostriedky

»

Amy Mindell: 721-stupňová spätná väzba (.pdf súbor) new

Kľúčové slová: supervízia, spätná väzba, dimenzie prežívania

»

Bogna Szymkiewicz-Kowalska: Duchovia, démoni a hrniec plný sĺz: O emóciach v procesovej práci

Kľúčové slová: procesová práca, emócie, signály, zmenené stavy vedomia, emócie v skupine

»

Arnold Mindell : Snový proces, práca s telom a politika

Kľúčové slová: vzťahy, snový proces, dvojité signály, sexualita, metazručnosti

» Joe Goodbread: Úloha pojetí snového těla a jejich praktického využití při vývoji procesové práce

Kľúčové slová: snové telo, história pop, experienciálna terapia, procesová paradigma, práca s telom

» Amy Mindell: Svetový kanál v individuálnej práci

Kľúčové slová: svetový kanál, spoločenské a politické témy v individuálnej terapii, sociálny aktivizmus

» Gemma Summers, Julie Diamond: SEX- Prokreace, rekreace nebo ko-kreace?

Kľúčové slová: liberalizmus, fundamentalizmus, politika, sexualita, sadomasochizmus, homosexualita

» Arnold Mindell: Somatické vedomie

Kľúčové slová: práca s telom, telesné signály, kultúrne vplyvy, finalistický prístup, snové telo

» Lane Arye: Zložité kontakty

Kľúčové slová: komunikačné problémy, terapia, extrémne stavy vedomia, konflikty

» Pierre Morin: Minimálne signály-Úvod do procesorientovaných metód práce s kómou

Kľúčové slová: kóma, vegetatívne stavy, medicínske prístupy a nové výskumy, minimálne signály, úrovne vedomia

» Bogna Szymkiewicz-Kowalska: Starnutie a procesová práca

Kľúčové slová: staroba, vysoké a nízke sny o starobe, strach zo staroby, starnutie ako prax uvedomenia

» Arnold Mindell: Procesová práca so závislosťami, zmenenými stavmi a sociálnou zmenou

Kľúčové slová: snové telo, závislosti, vzťahy, spoločnosť

» Amy Mindell: Hyperpriestory: Kreativita, vták raja a brána do paralelných svetov

Kľúčové slová: kvantová fyzika, hyperpriestory, tvorivosť, hudba

» Amy Mindell: Tréningové otázky v práci s kómou: hranice a osobná sloboda

Kľúčové slová: kóma, zmenené stavy, osobné a tréningové hranice, strach zo smrti, hranice pracovať neverbálne, vydávať zvuky, hranice ohľadom dotyku a pohybu

» Julie Diamond: Stretnutia s duchom - Rozvíjanie druhej pozornosti na hranici

Kľúčové slová: druhá pozornosť, práca s hranicami, závislosti

» Julie Diamond, Gemma Summers: Facilitácia a viacúrovňové intervencie v budovaní komunít

Kľúčové slová: facilitácia, budovanie komunít, role facilitárora, úrovne intervencií, skupinové procesy

 

Prípadové štúdie:

 

»

Julie Diamond: Ako sa meníme: Hranice, uvedomenie a identita

Kľúčové slová: zmena, metódy práce s hranicami, terapia, identita

»

Max Schupbach: Pankáči, polícia, obyvatelia a závislí od alkoholu či drog na otvorenom fóre v Zurichu

Kľúčové slová: otvorené fórum, facilitácia, worldwork, mestské zhromaždenia

»

Max Schupbach: Kto je vinníkom- organizačný rozvoj vo väznici

Kľúčové slová: manažment zmeny, facilitácia   konfliktov, worldwork, väzenský systém

 

 

Pôvodné články zo Slovenska a Čiech:

 

Teoretické články:

 

» Zlata Šramová: Menšiny v menšine

Kľúčové slová: psychiatria, ťažkí psychiatrickí pacienti, menšina

» Boris Sopko: Worldwork a postmoderna

Kľúčové slová: postmoderna, worldwork, pluralita, metakomunikácia

» Sylvia Ondrisová, Slávka Menkynová: Vnútorný kriticizmus z pohľadu POP

Kľúčové slová: vnútorná kritika, štruktúra terapeutického procesu

» A. Heretik ml., B. Sopko, Z. Šramová: Procesorientovaná psychoterapia a psychózy

Kľúčové slová: extrémne stavy vedomia, psychózy, tiene mesta

» P. Bílek, Ľ. Mrkvicová, K. Vejrostová: Úvodní referát k bloku POP na psychoterapeutické konferenci Luhačovice 1999

Kľúčové slová: Mindell, proces, kanály

» Boris Sopko, Anton H. Heretik: Metakomunikátor v POP

Kľúčové slová: psychoterapia, metakomunikácia, ciele a predpoklady

» Marianna Šípošová: Šamanovo telo ako Telo bez orgánov

Kľúčové slová: Deleuze, Guattari, šaman, identita, zviera

 

hore

 

ROZHOVORY

 

 

» Pole snenia

Rozhovor s Arnoldom Mindellom

» O zdraví, chorobe a snívaní

Rozhovor s Maxom Schupbachom 

» Worldwork v uliciach Zurichu

Rozhovor Julie Diamond s Lukasom Hohlerom

» Smrť, umieranie a práca s kómou

Rozhovor Marka O'Connella s Garym Reissom o smrti, práci s umierajúcimi a ľuďmi v kóme

» Rozhovor Garyho Nulla s Arnym Mindellom

Niektoré z tém: stres, trauma, homeopatia, depresia, fyzika polí, snenie

» Demokracia a vojna 

Rozhovor Michaela and Justine Toms s A.+A. Mindellovcami pre New Dimensions Radio

» Prehĺbiť význam mieru

Rozhovor Saridy Brownovej s Arnoldom Mindellom pre Caduceus Magazine o koncepte mieru a konfliktoch vo svete

 

 

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

 

 

Preklady:

 

Arnold a Amy Mindell : Jazda na koni naopak- teória a prax procesovej práce (.pdf súbor, 540kB)

   Preklad prvých dvoch kapitol knihy, ktorá je prepisom videozáznamov zo seminárov, ktoré Arny, spolu so svojou manželkou Amy, viedol v slávnom Esalen Institute a je výborným úvodom do Procesove práce. Videoukážky zo semináraa si môžete pozrieť aj na http://www.iapop.com/youtube-videos/

 

Arlene Audergon : O extrémnych stavoch- Úvod do extrémnych stavov vedomia a procesorientovanej psychológie   (.pdf súbor)

    Tento materál je prekladom kapitoly z dizertačnej práce Arlne Audergon pojednávajúcej o práci s psychiatrikými pacientmi aj personálom psychiatrickej kliniky vo Veľkej Británii.

 

Stan Tomandl: Práca s kómou a paliatívna starostlivosť  (.pdf súbor, 540kB)

    Tento manuál je praktickým sprievodcom neinvazívnej starostlivosti o ľudí blízko smrti nachádzajúcich sa v kóme a iných zmenených stavoch vedomia a ponúka teóriu a cvičenia, ktoré majú napomôcť rodinným príslušníkom a opatrovateľom pri komunikácii s nimi.

 

 

 

Thomas Diener: Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania (ukážka z knihy) (.pdf súbor, 221kB).

    Táto kniha, z ktorej vám ponúkame ukážku (z verzie pred jazykovou korektúrou), sa venuje otázke, čo skutočne chceme v živote robiť a ako to môžeme integrovať do nášho každodenného pracovného sveta. Krok za krokom nás vedie k tomu, ako objaviť skrytý poklad obsiahnutý v našich najhlbších snoch, kvalitách a životných témach. Vhodná pre kariérových poradcov a ľudí, ktorí si hľadajú alebo chcú hľadať prácu. Nemecký originál si môžete objednať napr. na www.amazon.de, slovenský preklad vyšiel vo vydavateľstve EPOS, Bratislava, 2008.

 

Odkazy:

 

Ruth Weyermann: Subjektives Erleben von Körpersymptomen : prozess-orientierte Entfaltung, Perspektiven und Bedeutungen. Unpublished Dissertation, Uni.Basel. 2006 Dostupné na:

http://pages.unibas.ch/diss/2006/DissB_7528.htm

Fenomenologická štúdia skúmajúca ako ľudia popisujú svoje subjektívne prežívanie telesných symptómov a skúmajúca účinky procesových intervencií na vnímanie telesných symptómov.

 

Pierre Morin: Rank and Salutogenesis: A Quantitative and Empirical Study of Self-Rated Health and Perceived Social Status. Unpublished Dissertation, Union Institute and University, 2002. Dostupné na:

http://www.creativehealing.org/Research.htm 

Kvantitatívna štúdia skúmajúca vzťah medzi subjektívnym sociálnym statusom (rank) a subjektívnym vnímaním zdravotného stavu.

 

Schuitevoerder, Stephen: Process work contributions to men and power. Unpublished Dissertation, University of Western Sydney, 2000. Dostupné na: http://library.uws.edu.au/adt-NUWS/public/adt-
NUWS20030728.175514/index.html

Kvalitatívna štúdia o moci, privilégiách a ich využívaní u mužov.

 

Hohler, Lukas: At the Point of no Return. Intervening when Physical Violence Escalates among Teenagers. Unpublished Thesis, Antioch University, Zurich, Switzerland 2000
Kvalitatívna štúdia skúmajúca intervencie pracovníkov s mládežou a druhy deeskalačných intervencií, ktoré možno použiť, keď už medzi nimi eskaluje fyzické násilie. Osobitne skúma prínos procesovej práce a procesové intervencie k deeskalácii násilia medzi mládežou. Dostupné na: http://www.changefacilitation.ch/ v priečinku Lukas Hohler.

 

Na stránke Portlandského procesového inštitútu (http://www.processwork.org/manuscripts.htm) je voľne dostupných na stiahnutie v pdf vyše 30 prác o POP (napríklad o procesovom prístupe k panickým poruchám, transformácii konfliktov, z oblasti psychiatrie, organizačného rozvoja atď.) . Ďalšie materiály tiež prevažne v anglickom jazyku môžete nájsť aj na stránkach terapeutov POP.

 

Tieto súbory vyžadujú Adobe Acrobat Reader.
 

hore

 

 

KNIŽNICA POPI

 

 

Knižnica je rozdelená na prezenčný a absenčný fond.

Prezenčný fond: Jeho účelom je uchovať práce pojednávajúce o POP a práce študentov, slúži pre vzdelávanie formálnych študentov POP, je aj zdrojom obnovy absenčného fondu.

Status: len pre členov POPI a študentov vo výcviku/vzdelávaní POP. Ostatní: iba prezenčné výpožičky počas seminárov na požiadanie (treba si dopredu objednať mailom u správcu knižnice), na doma iba vo výnimočných prípadoch (za účelom písania článku, diplomovej či výskumnej práce, atď.) - no platí sa záloha za knihu.

Zoznam publikácií v prezenčnom fonde

Absenčný fond: jeho účelom je poskytovať servis záujemcom o POP (výpožičky kníh, kaziet a časopisov o POP, kníh tematicky blízkych).

Status: pre všetkých záujemcov

Zoznam publikácií v absenčnom (verejnom) fonde

Pravidlá knižnice:

- 1 osoba si môže požičať len 1 publikáciu, v špecifických prípadoch (pre potrebu písania diplomovej práce, odborného článku atď.) je možné požičať si najviac 2 publikácie;

- Publikácie sa zväčša nosia na semináre,  publikáciu si treba objednať mailom u správcu knižnice dopredu. Ak si objednáte publikáciu mimo seminár, môžete sa dohodnúť so správcom knižnice na osobnom prevzatí alebo cez inú osobu (v Bratislave, Trnave, al. Piešťanoch) - V ojedinelých prípadoch po dohode vám ju môže poslať aj poštou na vaše náklady. Ak má knihu niekto ešte požičanú, môže vám ju poslať po uplynutí jej výpožičnej doby doporučene priamo on (odporúča sa na minimalizovanie poštovného). Pri posielaní publikácií iným ľuďom však treba vždy najprv kontaktovať správcu knižnice.
 

- výpožičná doba: 3 mesiace, s možnosťou predĺženia po dohode so správcom knižnice, ak si publikáciu nikto neobjednal. Týždeň pred termínom návratu dostane čitateľ upozornenie o konci výpožičnej doby mailom. Čitateľ je povinný knihu poslať naspäť v danom termíne (osobne, cez inú osobu, al. doporučene poštou na adresu, ktorá mu bude uvedená). Za každé 2 týždne omeškania návratu storno poplatok 1 Eur.

- Nečlenovia POPI sa musia zaregistrovať do zoznamu čitateľov (základné údaje, kontakt a podpis zaväzujúci dodržovať knižničný poriadok) a za každú objednávku majú poplatok 1,5 Eur. (peniaze sú použité na nákup kníh alebo preklady)


Správca knižnice: Andrej Jeleník; andrej.jelenik (at) gmail.com; mobil: 0907/460058
 

hore

 

PUBLIKÁCIE NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH

 

 

Preklady zahraničných kníh:

 

MetadovednostiArnold Mindell: Psychologie životní cesty spjatá se zemí a jejími rytmy. Nakl. Tomáše Janečka, Emitos, Brno 2009 new

Mindell koncipoval svoju novú knihu ako duchovného sprievodcu životnouí cestou, která je úzko - tak jako jej psychológia - spojená so zemou, s jej smermi, rytmami a so silami, které zo zeme pramenia. Vysvetluje, aké dôležité je vnímajúce uvedomenie, ktoré je zdrojom vedomia a z istého uhla pohľadu pôvodcom vnímanej reality i vesmíru ako celku. S tým úzko súvisí Mindellov koncept uvedomenia si cesty, ľudskej schopnosti vnímat smery, sily a rytmy vychádzajúce zo zeme a jemné signály snového tela, schopnosti uvedomiť si tieto vplyvy a správnym spôsobom na ne v bežnom živote reagovať, napríklad zmenou vnútornej či vonkajšej orientácie: zamerania a smerovania. Teóriui a zážitkové cvičenia predstavuje jednoduchým a inšpirujúcim spôsobom. Využíva pri tom bohatý ilustračný materiál.

 

MetadovednostiAmy Mindell: Metadovednosti- spirituální umění terapie . ANAG, Olomouc 2009 new

Prečo je niektorá terapia účinnejšia a iná prináša sklamanie? Amy Mindell usudzuje, že to súvisí s krehkou atmosérou, ktorú vytvárajú terapeutove nevedomé pocity a postoje. Keď terapeut získa vhľad do svojich najhlbších presvedčení ohľadom prírody, ľudského rozvoja a ich spirituálnych súvislostí, môže byť ako liečiteľ úspešnejší. Autorka ukazuje, ako toto ponímanie môže zásadným spôsobom ovplyvniť široké pole psychoterapie. Kniha obsahuje celý rad prepisov terapeutických rozhovorov, odrobné teoretické objasnenia daného terapeutického kontextu i analógie z oblasti poézie.

Kniha KomaArnold Mindell: Snové tělo. Nakl. Tomáše Janečka, Emitos, Brno 2008, 2.vyd

Arnold Mindell v priekopníckej práci z roku 1982 ukazuje, že nevedomie sa prihovára človeku nielen obrazmi a symbolikou snov, ale aj fyzickými symptómami, jako je napätie, bolesť či choroba. Mindell skúma skrytý význam týchto javov a z nového pohľadu vysvetluje vzťah duše a tela. Kniha obohacuje Jungove výskumy o telesný aspekt.

 

Arnold Mindell: Kóma: klíč k probouzení. Nakl. Tomáše Janečka, Emitos, Brno 2008, 2.vyd

Mindell sa tu zaoberá stavmi blízko smrti a kómou. Na konkrétnych príkladoch zo svojej rozsiahlej praxe jasne ukazuje, že pozorovaním jemných signálov, ktoré človek v kóme vysiela a následnou prácou s nimi je možné utvoriť hlboký kontakt s jedincom a pomôcť mu prejsť týmito stavmi.

 

 

Thomas Diener: Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania. Epos, Bratislava 2008

Táto kniha sa venuje otázke, čo skutočne chceme v živote robiť a ako to môžeme integrovať do nášho každodenného pracovného sveta. Krok za krokom nás vedie k tomu, ako objaviť skrytý poklad obsiahnutý v našich najhlbších snoch, kvalitách a životných témach. Vhodná pre kariérových poradcov a ľudí, ktorí si hľadajú alebo chcú hľadať prácu.

Nájdete v kníhkupectvách, internetových kníhkupectvách alebo objednávky na www.epos.sk.

Arnold Mindell: Kvantová mysl a léčba. Eugenika  2007

Táto kniha s mnohými praktickými cvičeniami pojednáva o tom, ako sny ovplyvňujú biológiu tela a ako sú emócie spojené s neviditeľnými (kvantovými) dimenziami symptómov. Kniha objasňuje, ako sú psychológia, fyzika a biológia prepojené.

 

 

 

Arnold Mindell: Techniky snění v bdělém stavu. Fontána, Olomouc  2007

Táto kniha obšírne pojednáva o snívaní. Snívanie, ak je vedomé, skrýva obrovskú silu, ktorú môžeme pozitívne využívať pre naplnený život a osobný rast. Autor tu spája kvantovú fyziku s konceptom Času snívania austrálskych domorodcov, budhistickou filozofiou Abhidhamma a modernou psychológiou.

 

Radikální spojeníJoseph Goodbread: Radikální spojení- Jak nás sny spojují v lásce, konfliktech a dalších vztazích. Votobia, Olomouc 2006

Na príklade metafory vzťahu klienta a terapeuta Joe Goodbread v tejto knihe ukazuje, ako prijať aj tie najrušivejšie a najsvojvoľnejšie reakcie ako mocné nástroje pre posilnenie terapeutického a iných vzťahov. Osobitne sa zaoberá fenoménom vysnívania, ako doplnku k fenoménom prenosu a protiprenosu.

 

Amy Mindell: Kóma: liečivá cesta. 7 plus s.r.o., Bratislava 2004

Táto kniha je prvým praktickým sprievodcom neinvazívnej starostlivosti o komatóznych pacientov a ponúka cvičenia, ktoré majú napomôcť rodinným príslušníkom a opatrovateľom ľudí v kóme pri komunikácii s nimi.
(Interná publikácia- nieje vo verejnej distribúcii; objednávky: Andrea Vanyová: 0904/826719, Zlata Šramová: tel.02/44451677; 02/54773642)

teloasnyArnold Mindell: Telo a Sny. Stimul, Bratislava 1992

Na príkladoch takmer 54 kazuistík zo svojej praxe Mindell umožňuje čitateľom "nazrieť ponad plece" proces- orientovaného terapeuta, priamo do "kuchyne" tohto prístupu. Máme tak možnosť spoznať prácu POP s telesne chorými ľuďmi, ale dozvieme sa aj to, ako samostatne pracovať na sebe samých a ako zo svojich telesných ťažkostí získať cenné informácie pre svoj ďalší rast.

Arnold Mindell: Šamanovo tělo. Dobra a FONTÁNA, Olomouc 1999

V tejto knihe ponúka Mindell jedinečný výklad šamanizmu a čerpá zo svojich bohatých skúseností osobných stretnutí s africkými, austrálskymi, indickými a japonskými šamanmi a liečiteľmi a zo znalostí liečebných rituálov. Každá kapitola je doplnená procesovými cvičeniami pre tých, ktorí by radi na sebe pracovali.

 

Články v odborných časopisoch a kapitoly v knihách:

 

Jeleník, A., Kašáková, J.: Procesově orientovaná psychoterapie. In: Vybíral, Z., Roubal, J.: Současná psychoterapie. Portál, Praha 2010, str. 354 - 358

 

Jeleník, A.: Možnosti komunikácie s ľuďmi v kóme a hlbokých zmenených stavoch vedomia. In: Paidagogos, č.1 (2007) www.paidagogos.net

 

Heretik, A.: Worldwork seminár procesorientovanej psychológie.
In: Konfrontace. - Roč. 4, č. 1 (1993), s. 12-18.

 

Heretik, A.; Andrášiová, M.: Práca so snami v procesorientovanej terapii.
In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 92, č. 5 (1996), s. 293-297.

 

Heretik, A., Šimkovič, M.: Teoretické východiská 'proces-orientovanej psychoterapie' (POP). In: Česko-slovenská psychiatrie. - Roč. 89, č. 5 (1993), s. 300-305.

 

Heretik, A.; Sopko, B.: Metakomunikátor v procesorientovanej psychoterapii.
In: Konfrontace. - Roč. 10, č. 4 (1999), s. 38-43.

 

Hauser, R.: Altered States of Consciousness as a Complement in the Treatment of Addiction - a process-oriented approach. In: Alkoholizmus a drogové závislosti. Roč.35, č.3 (2000)

 

Gurský, T.: Procesorientovaná psychológia- nový smer psychologickej práce. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 30, č.1 (1995), s.135-137

 

Panáková, M.: Kazuistika. In: Empatia Bulletin. Roč.XI, č.39(2004), s.6-7,
www.psychologia.sk/empatia/em04-1/emp1.pdf

 

Panáková, M.: Práca s telesnými symptómami POP. In: Empatia Bulletin. Roč.X, č.37(2003), s.6-9, www.psychologia.sk/empatia/em03-3/emp3.doc

 

 

hore

 

ZAHRANIČNÉ PUBLIKÁCIE

 

 

Všetky tieto publikácie sú dostupné v internetovom kníhkupectve Amazon: v anglickom jazyku napr.: www.amazon.co.uk alebo www.amazon.com, niektoré v nemeckej verzii na:www.amazon.de

 

Arnold MINDELL:

Dreambody: The Body's Role in Revealing The Self . Sigo Press, Portland OR, 1982; Portland, Or: Lao Tse Press, 1998; 2000

Vyšla v českom preklade pod názvom Snové tělo. Prvá kniha Arnolda Mindella, v ktorej vysvetľuje svoju predstavu a symboliku pojmu "snového tela".

 

 

Working with the Dreaming Body. London: Penguin-Arkana, 1984; Lao Tse Press, 2000

Vyšla v slovenskom preklade pod názvom Telo a sny. Na príkladoch takmer 54 kazuistík zo svojej praxe Mindell umožňuje čitateľom "nazrieť ponad plece" proces- orientovaného terapeuta, priamo do "kuchyne" tohto prístupu. Máme tak možnosť spoznať prácu POP s telesne chorými ľuďmi, ale dozvieme sa aj to, ako samostatne pracovať na sebe samých a ako zo svojich telesných ťažkostí získať cenné informácie pre svoj ďalší rast.

River's Way. The Process Science of the Dreambody. NY and London: Viking-Penguin-Arkana, 1986

Tretia kniha Arnolda Mindella prináša prehľad teórie v pozadí POP a filozofických i praktických prístupov a pohľadov, ktoré tvoria jej jadro.

The Dreambody in Relationships. NY and London: Viking-Penguin-Arkana, 1987

Mindell ukazuje, ako sa "snové telo" prejavuje vo vzťahoch, ktoré máme s druhými ľuďmi, či už sú členmi našej rodiny, partnermi, či členmi pracovného tímu. Autor sa ďalej zaoberá úlohou terapie párov, komunikačnou teóriou a otázkami vzťahov, akými sú napr. zamilovanosť, sexuálne anomálie, problémy výchovy detí, agresia atď.

City Shadows. Psychological Interventions in Psychiatry. NY and London: Viking-Penguin-Arkana, 1988

Kniha vznikla na podklade Mindellových skúseností z práce s ľuďmi, ktorí predstavujú tzv. "tiene mesta", teda ľuďmi, ktorí sú nositeľmi procesov, stavajúcich ich na okraj spoločnosti - či už v dôsledku toho, že trpia nejakou duševnou poruchou, závislosťou na návykových látkach, alebo sa odmietajú stotožniť s normami spoločnosti a kultúry, v ktorej žijú...

The Year 1: Global Process Work with Planetary Myths and Structures. NY and London: Viking-Penguin-Arkana, 1990

"Rok jedna." je rozšírením teórie "snového tela" na celý svet - v takom prípade ide o "globálne snové telo" a Mindell v nej ukazuje, ako "sny planéty" vplývajú na naše správanie a správanie skupín a organizácií. Popisuje tiež globálnu procesovú prácu, ktorú nazýva "worldwork" alebo "práca vo svetovom kanáli", na miestach konfliktov a napätí vo svete...

Coma: Key to Awakening. Penguin-Arkana, NY and London 1994

V novom vydaní (2000) a pod novým názvom Coma: Dreambody near Death teraz voľne dostupná ako elektronická kniha  na www.aamindell.net.

Vyšla v českom preklade ako Kóma: Klíč k probuzení.

Working on Yourself Alone. Inner Dreambody Work. New York: Penguin, 1990; Lao Tse Press, 2000

Prehľadne napísaná príručka pre každého, kto by si chcel vyskúšať "procesovú meditáciu", čiže popracovať si na sebe a svojom raste, využívajúc techniky a postupy procesovo orientovanej psychológie.

 

 

The Leader As Martial Artist: An Introduction to Deep Democracy. San Francisco: HarperCollins, 1992, Lao Tse Press, 2000

Kniha je praktickou učebnicou demokratického vodcovstva, poskytujúca množstvo "techník a stratégií pre riešenie konfliktu a vytváranie komunity". Rozoberá podrobne otázky kultúrnej a rasovej neznášanlivosti, problematiku menšín, vysvetľuje podstatné znaky a princípy skutočnej ekológie a predovšetkým podrobne analyzuje úlohu facilitátora v situáciách chaosu, napätia, búrlivých emócií a sporov.

The Shaman's Body. A New Shamanism for Transforming Health, Relationships, and the Community. San Francisco: HarperCollins, 1993

Vyšla v českom preklade pod názvom Šamanovo tělo.

 

 

 

Sitting in the Fire: Large Group Transformation Using Conflict and Diversity. Portland, OR: Lao Tse Press, 1995

Kniha pojednáva o Worldworku a prináša praktické metódy pre prácu so skupinami a organizáciami, otázkami vodcovstva, stagnáciou, násilím a inými sociálnymi problémami. Ukazuje tiež, ako venovanie pozornosti otázkam moci, ranku, pomsty a abúzu pomáha budovať živé a trvalo udržateľné komunity.

 

Quantum Mind: The Edge Between Physics and Psychology . Portland, OR: Lao Tse Press, 2000

Kniha je syntézou psychológie, práce so snami s matematikou a kvantovou fyzikou pre vytvorenie základov novej, integrovanej vedy...

 

 

Dreaming While Awake: Techniques for 24-hour Lucid Dreaming. Charlottesville, VA: Hampton Roads, 2000

Priekopnícka práca Arnolda Mindella, spájajúca kvantovú fyziku s konceptom Času snívania austrálskych domorodcov, budhistickou filozofiou Abhidhamma a modernou psychológiou.

 

 

The Dreammaker's Apprentice: The Psychological and Spiritual Interpretation of Dreams. Charlotesville, VA: Hampton Roads Publishing Co., 2001

Kniha venovaná psychologickej a duchovnej interpretácii snov.

 
 
The Deep Democracy of Open Forums: How to Transform Organizations into Communities. Charlottesville, VA: Hampton roads, 2002

Kniha uvádza základy práce so skupinami a organizáciami s využitím tzv. "otvoreného fóra", a koncepciu psychosociálneho aktivizmu.

 

 

The Quantum Mind and Healing: How To Listen And Respond To Your Body's Symptoms. Charlottesville: VA, Hampton Roads Pub. 2004

Táto kniha s mnohými praktickými cvičeniami pojednáva o tom, ako sny ovplyvňujú biológiu tela a ako sú emócie spojené s neviditeľnými (kvantovými) dimenziami symptómov. Kniha objasňuje, ako sú psychológia, fyzika a biológia prepojené.

 

 

Earth Based Psychology: Path Awareness. Portland, OR: Lao Tse Press, 2006

 

Kniha rozvíja myšlienku "uvedomovania si cesty"- schopnosti vnímať, kde sa otočiť či smerovať v danom momente. Spojením modernej vedy a poznania starých národov predstavuje metódy na určenie najlepšieho smeru cez vnútorné či vzťahové problémy či otázky tímov,  komunít či sveta.

ProcessMind: A User's Guide to Connecting with the Mind of God. Wheaton, IL: Quest Books, 2010

 

Najnovšia Mindellova kniha pojednáva o rozšírenom stave uvedomenia a ako ho môžeme prežívať kombinujúc princípy spirituálnych tradícií sveta, transpersonálnej psychológie a princípov kvantovej fyziky.

 

Arnold a Amy MINDELL:

Riding the Horse Backwards. Process Work in Theory and Practice. NY and London: Penguin. 1992; Lao Tse Press 2000

Táto kniha je prepisom videozáznamov zo seminárov, ktoré Arny, spolu so svojou manželkou Amy, viedol v slávnom Esalen Institute a je výborným úvodom do Procesove práce. Teoretické pozadie POP je tu bohato ilustrované príkladmi práce s konkrétnymi ľuďmi.

 

 

 

Amy MINDELL:

Metaskills. The Spiritual Art of Therapy. Tempe, Arizona: New Falcon Press, 1995; Lao Tse Press 2001

Prvá kniha Amy Mindell venovaná výhradne umeniu terapie a tomu, čo odlišuje efektívnosť rozličných terapeutov, nech už pri svojej práci vychádzajú z akýchkoľvek teoretických východísk a používajú akékoľvek techniky. Tým faktorom úspešnosti sú práve "metazručnosti", pocitové postoje terapeuta.

 

Coma - A Healing Journey: A Guide for Family, Friends, and Helpers. Portland, OR: Lao-Tse Press, 1999

Kniha vyšla v internom slovenskom preklade pre komunitu procesorientovanej psychológie pod názvom Kóma: Liečivá cesta.

An Alternative to Therapy. A Few Basic Process Work Principles. Zero Publications, Portland Oregon, 2002

Skupina magických postáv v knihe odhaľuje hlavné princípy terapie, ktoré autorka čerpá z 18 rokov štúdia situácií v terapeutickej praxi a zo supervízie interakcií klienta a terapeuta.

 

 

 

The Dreaming Source of Creativity. Portland, OR: Lao Tse Press, 2005

Vo svojej novej knihe autorka ukazuje, ako môžete objaviť skrytú tvorivosť a inšpiráciu vo vašom tele, materiálnych objektoch, prostredí a dokonca aj v každodennej práci. Spolu s príbehmi, jednoduchými cvičeniami a viac než 100 obrázkami kniha ponúka spôsoby, ako tvorivo pracovať na sebe vnímaním "intencionálneho poľa"- snového zdroja kreativity.

 

 

Joseph GOODBREAD:

The Dreambody Toolkit. New York and London, Routledge and Kegan, 1987

Prvá kniha Mindellovho kolegu je sprievodnou knihou Mindellovými prácami a praktickou príručkou pre aplikáciu procesovo orientovanej psychológie v praxi. Pozostáva z troch častí: v prvej podáva Goodbread podrobný prehľad teórie procesovej psychológie a jej pojmov, v druhej prináša doslovný prepis jedného sedenia s klientkou a práce s ňou, a napokon tretia časť knihy je venovaná praktickým aspektom procesovej práce a analýze práce, uvedenej v druhej časti knihy.

Radical Intercourse: How Dreams Unite Us in Love, Conlict and Other Inevitable Relationships. Portland, OR: Lao Tse Press. 1997

Na príklade metafory vzťahu klienta a terapeuta Joe Goodbread v tejto knihe ukazuje, ako prijať aj tie najrušivejšie a najsvojvoľnejšie reakcie ako mocné nástroje pre posilnenie terapeutického a iných vzťahov. Osobitne sa zaoberá fenoménom vysnívania, ako doplnku k fenoménom prenosu a protiprenosu.

Living on the Edge: The Mythical, Spiritual, and Philosophical Roots of Social Marginality. Nova Science Publisher, 2011

Kniha skúma povahu marginalizácie a hľadá odpoveď na otázku: Prečo ľudia, ktorí bojujú v našich vojnách či upratujú prírodné či ľuďmi zapríčinenékatastrofy končia na okraji spoločnosti?

 

David ROOMY:

Inner Work in the Wounded and Creative. The Dream in the Body. Arkana,1990

David Roomy je žiakom Arnolda Mindella a vo svojej knihe sa venuje otázkam aplikácie procesovej psychológie v psychiatrickej praxi. Okrem psychiatrických pacientov autor pojednáva aj o vnútorných drámach štyroch architektov a básnika, ktorý sa bál poézie.

 

 

Gary REISS:

Changing Ourselves, Changing the World. Tempe, Arizona: New Falcon Press, 2001

Táto kniha ponúka nástroje a náhľady, pomocou ktorých môžeme čeliť osobným a spoločenským problémom a získať silu pre osobný rast a sociálnu zmenu.

 

 

 

Angry Men, Angry Women, Angry World- Moving from Destructiveness to Creativity. Eugene, Oregon: Changing Worlds Publ., 2004

Autor pomocou teórie, cvičení a s využitím vlastných príkladov zo svojho života, terapeutickej praxe a facilitácie konfliktov na Blízkom Východe čitateľa inšpiruje, ako transformovať hnev a násilie na tvorivé a liečivé sily.

Beyond War and Peace in the Arab Israeli Conflict. Eugene, Oregon: Changing Worlds Publ., 2004

Využitím príkladov zo svojej práce v Izraeli a v okupovaných územiach nám autor ukazuje, ako sa môžeme preniesť cez vojnu a konflikt k momentom jednoty, mieru a trvalejšie udržateľným riešeniam.

Leap into Living- Moving from Fear to Freedom. Eugene, Oregon: Changing Worlds Publ., 2004

Pomocou cvičení a príbehov nám autor ukazuje, ako ľudia využívajú rôzne základné spirituálne tradície, aby vedeli žiť aj umierať slobodnejšie.

Vital Loving: A Guide Book for Couples and Families. Eugene, Oregon: Changing Worlds Publ., 2004

Kniha ponúka praktické nástroje, ako jednať s mnohými výzvami moderných vzťahov, vrátane rozchodu, rozvodu, správania adolescentov, vzťahov v náhradných rodinách, násilia vo vzťahoch aj smútku a straty. Kniha sa venuje aj spôsobom, ktorými môžete váš sexuálny život spraviť  vzrušujúcejším, intímnejším a spirituálnejším.

 

 

Julie DIAMOND a Lee SPARK JONES:

A Path Made by Walking: Process Work in Practice. Portland, OR: Lao Tse Press 2005

Táto kniha podáva detailné informácie o histórii procesovej práce, o jej najnovšiom vývoji a detailne vysvetlené sú základné koncepty, pojmy a štruktúra psychoterapeutických interakcií. Prípadové štúdie poskytujú čitateľovi detailný rámec pre pochopenie metodológie a tipy a cvičenia ohľadom základných konceptov poskytujú možnosť skúsiť si procesový prístup na vlastnej koži.

 

 

Arlene AUDERGON:

The War Hotel: Psychological Dynamics in Violent Conflict. London: Whurr Publishers 2005

Kniha pojednáva o psychológii konfliktu a o rôznych manipulačných taktikách na vytváranie konfliktov a vojen. Autorka aj na príklade svojich skúseností ukazuje, ako pomocou uvedomenia môžeme pochopiť a prelomiť dynamiku konfliktov a vojen. Ďalšie informácie na: www.warhotel.com

 

 

 

Lane ARYE:

Unintentional Music: Releasing Your Deepest Creativity. Charlottesville, VA: Hampton Roads. 2001

Táto kniha pojednáva o aplikácii procesovej práce na rozvoj tvorivosti- konkrétne ako skúmať "chyby", nezdary a synchronicity, ktoré sa objavujú počas aktu tvorenia. Použitím príkladu hudby autor ukazuje, ako nám skúmanie takýchto mimovoľných vyrušení môže prinášať cenné lekcie nielen pre umenie, ale aj pre náš život.

 

 

Dawn MENKEN:

Speak Out: Talking about Love, Sex and Eternity. Tempe, Arizona: New Falcon Publications, 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

hore

Copyright © POPI 2003-2008, Valid XHTML 1.0; Valid CSS; Podmienky používania lokality

Webmaster: webmaster(at)processwork.sk

Naposledy aktualizované 20.10.2008