Rozhovor s Arnym Mindellom

Rozhovor viedol hostiteľ Talk Show Gary Null

December 6, 2004

 

Poznámka od Amy, editorky rozhovoru.

   Chcela som rozhovor s Arnym sprístupniť tým, ktorí nepočuli ten program, pretože sa ma veľmi hlboko dojalo to, čo bolo povedané. Arny a ja sme neboli schopní získať celý prepis  záznamu Garry Null Show, takže som spísala hlavné jadro Garyho otázok (nie jeho pôvodné slová) z toho, čo som si pamätala z rozhlasového vysielania. Počas toho, ako Arny, ktorý bol so mnou v našej kancelárii v Oregone, hovoril s Gary Nullom, ktorý bol v New Yorku, sa mi podarilo nahrať Arnyho odpovede Garymu.  Z toho dôvodu sa zameriam na Arnyho odpovede. Ďakujeme Garymu Nullovi, zástancovi alternatívneho zdravia v USA za zorganizovanie tohto rozhovoru. Jeho prácu môžete nájsť na web stránke www.garynull.com.

  

Prehľad a témy rozhovoru:

Niektoré z tém spomínaných v rozhovore sú stres a trauma, homeopatia, snenie v každodennej realite, práca s telesnými signálmi v komunikácii v spojitosti s depresiou, prejedaním a skupinovou prácou na konfliktoch. Arny tiež hovoril o fyzike polí a síl, kvantovej elektrodynamike Richarda Feynmanna (QED) a spomenul príbeh o návšteve Oregonského medveďa.

 

 

Rozhovor

 

Gary uviedol zameranie programu na stres a traumu a Arnyho knihu “Quantum Mind and Healing”. Hovoril o energii ako súčasti všetkého v našom živote a ako ju môžeme využiť pre pozítívne výsledky. Spomenul jeho úspešné PBS programy, ktoré práve dokončil a spýtal sa, ako môžeme v živote nájsť zmysel, a vniesť doňho opäť radosť a česť.

 

Predstavil Arnyho ako terapeuta s privátnou praxou v Portlande, Oregone, ktorý učí spolu so svojou ženou Amy a je známy pre vytvorenie konceptu snového tela a procesovej práce, proces-orientovanej psychológie. Spomenul, že Arny je autorom 19 kníh, vrátane “Dreambody”, “Shaman’s Body”, “Quantum Mind” a “Deep Democracy of Open Forums”, a že Arny má titul master’s z MIT (Masachusset´s Institute of Technology, pozn. prekl.), je Jungiánskym analytikom, má PhD v psychológii a je známy aj v oblasti riešenia konfliktov vďaka knihe “Sitting in the Fire” a pre jeho integráciu psychológie s fyzikou, snami a vzťahmi.

 

Gary potom hovoril o oblasti, v ktorej veda “potvrdila”, že náš fyzický vesmír je vytvorený z energie. Potom hovoril o homeopatii, v ktorej užijete ako liek malé množstvo niečoho, čo spôsobuje chorobu a o spôsobe, akým môže byť dobrá alebo zlá energia premenená vo forme myšlienok jedna na druhú. Arny to komentoval nasledovne.

 

Homeopatia, stres a trauma:

 

Arny (doslovný záznam): Myšlienka homeopatie, ako hovoríš, je, že užijete trochu tak povediac samotného problému, naozaj len málo, máličko a vaše telo samo objaví, ako to využiť na svoje vyliečenie. Jedným z hlavných problémov, s ktorými sa my terapeuti všade stretávame, je problém napätia, stresu a ťažkostí. Každý vie, že sú tu dnes všetky možné spôsoby, akými ľudia zaobchádzajú so stresom a že ani jeden spôsob nefunguje pre každého. A je tiež mnoho rozličných druhov stresu. Nebudem hovoriť o tomto, ale budem hovoriť o energii a homeopatickej myšlienke v pozadí.

 

Je tak mnoho spôsobov ako jednať so stresom, a jednoducho sa stresu snažiť zbaviť, akokoľvek to je dôležité, nieje všetko, pretože sa nemôžete zbaviť stresu, ak si ho jednoducho odmyslíte. A ak si sami prikážete zbaviť sa tejto energie, je veľmi neisté, kam tá energia pôjde. Spravilo sa už mnoho štúdií, ktoré ukazujú, že len sa energie zbaviť ju robí menej poddajnou, čo znamená, že ju nemôžete využiť. Niekedy skončí tak, že robí vzťahové problémy ešte ťažšími alebo môže vyústiť do telesných problémov, s ktorými je ťažké zaobchádzať.

 

Takže ako jednať so stresom? Môžete byť vystresovaní kvôli problémom prežitia alebo sociálnym záležitostiam, z rasizmu, sexizmu či homofóbie, alebo kvôli rozdielom v náboženských názoroch medzi ľuďmi-- pracujeme s ľuďmi z celého sveta. Vonkajší stres je veľmi reálny, takže sa ho jednoducho zbaviť, odmyslieť si ho a zbaviť sa ho v predstavách u veľa ľudí nefunguje. A samozrejme je tu veľa druhov fyzicky podložených stresov a ťažkostí, ku ktorým dochádza, pretože sa dobre nestaráme o svoje telá. A Gary, robíš dobrú robotu tým, že ľuďom hovoríš, ako sa rôznymi spôsobmi starať o svoje telo.

 

A potom je tu celý rad psychologických stresov zahŕňajúc strachy, úzkosti a traumy, ktoré k nám neustále prichádzajú a otravujú nás. Keď som začal pracovať ako psychológ, myslel som si, ó môj bože, všetky tieto druhy stresov—nájsť jeden spôsob, ako zaobchádzať so všetkými nebude fungovať. Musíte nájsť individuálny prístup, nasledovať individuálne pocity, počúvať ľudí pozorne, nasledovať ich prirodzenosť a energiu tak, ako prichádza.

 

Takže, zoberme si napríklad situáciu traumatického pôvodu, v ktorej niekto v minulosti zažil veľa bolesti, pretože bol zraňovaný silou, ktorá bola väčšia, než ktorú mohol v tom čase zvládnuť. Veľa rokov svojho života  môže potom stráviť  tým, že sa bude vyhýbať traume a dávať si pozor na to, aby vonkajšie okolnosti neboli príliš zložité, aby ho príliš neotravovali a nezraňovali. Takže je stále v stresovej situácii.

 

No práve tu môžu procesová práca a nové metódy terapie pomôcť. Pretože tým, že pôjdete do tých vecí hlbšie, keď je na to človek pripravený—viete, musíte počkať, kým je niekto pripravený o ťažkostiach hovoriť a záležiac od človeka niekedy naozaj nemôžete hovoriť o veciach v detailoch—musíte si najprv vypočuť o ich rozličných snoch a musíte ich počúvať a nasledovať moment, nemôžete len tak do niečoho vojsť.

 

Ale keď predpokladáte, že prišla chvíľa, kedy ten človek môže hovoriť o ťažkostiach z minulosti, potom prichádza skutočne veľká chvíľa a to je moment, kedy sa musíte učiť využiť nie negativitu a ťažkosti toho, čo sa stalo, ale tú silu a energiu. Ľudia potrebujú tú silu a energiu osoby alebo situácie, ktorá bola zraňujúca.

 

Fyzika a silové polia; Feynman a QED

 

Keď dôjde na moc a silu, fyzika a kvantová fyzika sú skutočne nápomocné. Väčšina ľudí počula o Newtonovi a sile hýbajúcej vecami a vytvárajúcej zrýchlenie. V kvantovej fyzike to jeden z mojich učiteľov Richard Feynman, nositeľ Nobelovej ceny za kvantovú fyziku ukázal  na tom, čo normálne nazývame silové pole. Keď sme v silovom alebo elektrickom poli, my terapeuti vieme, že s vami môžu hýbať vnútorné silové polia, vonkajšie silové polia a traumatické silové polia. Richard Feynman to nazýval kvantová elektrodynamika. To znamená, že každé silové pole má v sebe vnútornú dynamiku. Nuž, terapeuti vždy vedeli, že psychologický zážitok polí má vnútornú dynamiku, smerovanie a virtuálne časti či častice. Takže v silovom poli si môžete napríklad predstaviť, že je tam negatívna figúra alebo veľký tyran, alebo sa cítite byť tlačení či ťahaní vecami, alebo sa bojíte nejakú vec spraviť, alebo sa bojíte hovoriť na verejnosti alebo ste hanbliví či voči niečomu úzkostliví. A vnútri tohto silového poľa, ak si dovolíte použiť vašu predstavivosť, je zvyčajne niečo problémové—môže tam byť tiež aj niečo krásne—ale zvyčajne je to niečo problémové, nejaký druh mocnej figúry. Často je to zlomyseľná a silná postava, ktorá vás robí nervóznymi či úzkostlivými.

 

Teraz prichádza tá myšlienka homeopatie.  Myšlienka homeopatie hovorí, ako si predtým tak výstižne povedal, že vy sám určité nepatrné množstvo  tej energie potrebujete. Takže napríklad, ak ste hanblivý človek a máte spraviť niečo, čo je pre vás ťažké a predstavujete si, že ľudia v práci budú proti vám alebo možno že stretnete na ulici problémových ľudí, potrebujete určité veľmi malé množstvo, tak povediac homeopatickú dávku týchto vonkajších problémov, toho, čo si predstavujete. A preto v svojich snoch tiež tieto problémové postavy nájdete. A tieto problémové postavy sú nepriatelia, ktorých potrebujete kvôli sebe: potrebujete ten pocit, že aj vy tiež máte tú silu, malé množstvo tejto sily. Keď jej máte malé množstvo, zvyšok vás využije túto silu lepším spôsobom.

 

Takže tento druh myslenia je terapiou, ale je podporená kvantovou fyzikou a tiež Newtonovskou fyzikou. Je to dosť úžasné. Istým spôsobom je to skutočne všetko len o tom, čo vždy robili šamani. Šamani sú liečitelia, ľudia, ktorí idú do zmenených stavov vedomia a zoberú silu vo veciach a využijú ju a nechajú túto silu, aby nás posúvala dopredu.

 

Napríklad si spomínam na jednu ženu, s ktorou som nedávno pracoval, ktorá sa bála všetkého. Bola vyľakaná zo všetkého. Mala návaly paniky a všetky možné druhy ťažkostí. Takže som povedal, “Predstavte si najproblematickejšiu situáciu, v ktorej by ste mohli byť, práve teraz.” Povedala, “Ó môj bože, najťažšou situáciou by pre mňa bolo ísť do práce a stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa tam musím stretnúť.” Povedal som, “OK, poďme do toho.” A ona povedala, “OK”. A ja som povedal, “Koho si predstavujete, že je najhoršou osobou?”. Ukázalo sa, že je to jej šéf. Potom som povedal, „Čo keby ste si dala homeopatickú dávku toho šéfa?” A ona povedala, “Zbláznili ste sa?” A ja som povedal, “Áno, skúste z neho aspoň maličký kúsok.” A ona tak spravila. Zahrala maličký kúsok toho šéfa a čoskoro sa začala pýtať, usmievať sa, hovoriť veci, nárokovať si určité veci a byť viac silnejšou a šťastnejšou. Aby som to skrátil, tou zaujímavou vecou je, že sa jej znížil tlak, cítila sa lepšie a zlepšilo sa jej zdravie. Takže jednať a ísť hlbšie do traumy a stresu s homeopatickou dávkou je naozaj významné.

 

Gary Null potom hovorí o fakte, že tento rozhovor je o traume a strese a že diskusia smeruje významným spôsobom hlbšie do problematiky. Hovorí o tom, že všetko vo vesmíre je vytvorené z energie a ako myšlienky v našej hlave nezostávajú v nej a vytvárajú veci vo vesmíre. Poznamenáva, ako na to poukazuje fyzika a spomína v subatómovej fyzike efekt pozorovateľa na to, čo pozorujeme.  Potom hovorí o komunikácii a o ľuďoch spojených s druhými ich skutočnou energiou. A spomenie tiež, ako jeho pes zachytil fakt, že myslel na to, že čoskoro bude cestovať, dlho predtým, ako to vyjadril otvorene.

 

Arny: Veľmi ma zaujalo, že si hovoril o časticovej fyzike a tvojom psovi a čo sa ti stalo a to mi pripomenulo tému časticová fyzika a zvieratá. Chcem vám povedať o zážitku, ktorý som nedávno mal. Už skôr som začal hovoriť o tom, ako Richard Feynman reinterpretoval myšlienku o tom, čo sa deje vnútri magnetického poľa.  Magnetické pole znamená, že máte magnet a máte malý kúsok železa a tento malý kúsok sa vnútri tohoto magnetu pohybuje.

 

Tak teda, elektromagnetické polia- to znamená pole, ktoré môže hýbať magnetmi, kúskami železa, a elektrónmi, môžeme chápať dvoma spôsobmi. Jeden je, že ak elektrón-- teraz hovorím o poliach, ale môže to byť akýkoľvek druh napätia či poľa alebo zážitku, ktoré mávame--alebo ak chcete osoba-- vstúpi do poľa, môže sa v ňom, ako som už povedal predtým, cítiť nervózne. Takže tam môžu byť všemožné druhy síl, s ktorými sa v tom poli stretneme. Niektoré sú negatívne, niektoré sú pozitívne, z niektorých potrebujeme homeopatické dávky, aby sme s tým poľom vychádzali.

 

Dokonca aj napríklad dnes ráno, keď som myslel na to, že s tebou budem v rozhlasovom vysielaní, som rozmýšľal nad poľom rádia a ľudí, ktorí počúvajú a ako do tohto poľa vstupujem. Ja som tu na Oregonskom pobreží ale v rovnakom čase hovorím k ľuďom tam cez rádio. Takže vstupujem do poľa. A v tomto poli sú všetky možné druhy síl, aj tá, ktorú máš ty. V každom prípade, pracoval som na týchto silách a to mi pomohlo cítiť sa viac v pohode s tebou, Gary a s poslucháčmi.

 

A fyzici hovoria, že častica môže vstúpiť do poľa a sú tam dve možnosti. Ktorá z nich nastane záleží od množstva vecí. Závisí to na spôsobe vášho pozorovania a pohľadu na veci atď. Ale sú tu dve rozdielne možnosti.  Jedna je, že častica je v tomto poli anihilovaná a znovu vytvorená. To je situácia, ktorú poznáme najčastejšie. To je, keď sa dostaneme do problému a niekedy nás omráči a potom sa zregenerujeme, či sa z neho vzpamätáme. A je tu druhá možnosť. Tá je, že elektrón vstúpi do poľa a tak povediac vystúpi z času. To je možnosť, ktorá vo fyzike nebola nikdy empiricky dokázaná, ale vieme, že táto možnosť existuje vďaka matematike kvantovej fyziky. Richard Feynman povedal, že samotná častica by mohla ísť späť v čase, akoby vystúpila z času a plynula s vecami. To je to, o čom vždy hovorili Taoisti a rozliční spirituálni učitelia a šamani po celom svete. Môžete vojsť do poľa, nechať sa ním pohnúť a môžete vystúpiť z času. Môžete sa dostať viac do kontaktu a byť viac vnímaví k tomu, čo sa práve deje a cítite veci lepšie.

 

Oregonský medveď


Chcem vám dať príklad tohto. Amy, moja partnerka a žena, pripravovala seminár tu v Oregone. Žijeme povyše pláže hneď pri národnom parku. (Arny sa začne smiať) Začali sme pripravovať cvičenie, v ktorom sme hovorili o medveďoch, medveďom snení, o svete snenia a snoch a nechať veci, aby sa uskutočnili sami vo vás. Začali sme robiť to cvičenie a tak povediac sa pohybovať ako medvede. A práve v tom momente Amy povedala, “Čo je ten veľký hluk dole pod schodmi?” Bol som v určitom druhu nádherného zmeneného pocitového stavu a ona tiež. A rozhodli sme sa ísť dole a pozrieť sa. Takže sme zišli po schodoch. Na podlahe máme vaňu, a hneď vedľa nej a na jej kraji naozaj sedel Oregonský čierny medveď! Povedal som, “Ó môj bože, Amy, čo sa stalo? Robili sme medvedí tanec a zrazu sa tu ukáže skutočný medveď!” Bolo to nádherné a strašidelné zároveň. Takže sme boli v dosť neistom stave. Rozmýšľal som, čo budeme robiť s tým medveďom na vani. V každom prípade, aby som to skrátil, prvá vec, na ktorú som pomyslel bol môj bubon. Zobrali sme ho a párkrát sme naňho zabúchali a ten medveď sa tak nejako odtúlal preč. A už sme ho od vtedy nikdy nevideli, vďaka bohu. Rybári a ochranári povedali, že sme vykonali úžasnú vec. Ešte nikdy predtým nepočuli o medveďovi, s ktorým by pohol bubon! Ale to je len malý nepatrný príklad z tisícok možností, ako sa spojiť so svojou energiou, ktorou sa vlastne dotýkate samotného sveta a to, čo robíte je v určitom zmysle skutočné, i keď to často to nevidíme.

 

Gary Null potom hovoril o svojich zážitkoch s koňmi a inými zvieratami hovoriac, že zvieratá veľmi jasne reagujú na emócie. Poznamenal, ako môžeme zvieratá stresovať a ako všetci z nás reagujú na negatívnu energiu a držia ju  vo svojom tele či už je aktuálna alebo z dávnejšieho obdobia. Spýtal sa potom,  prečo je to tak, že západná skúsenosť sa oddelila od každodennej skúsenosti snov.

 

Snenie v realite

 

Arny: Dám vám príklad o tom, ako nasledovanie snového procesu v každodennej realite môže priniesť neuveriteľné riešenia pre veci. Ľudia začali nedôverovať snom a sneniu, ako možno niektorí z nás vedia, na západe prinajmenšom okolo 12. či 13. storočia, keď sa začala rozvíjať veda. V 16. a 17. storočí ľudia už málo verili snom a sneniu a ich psychologickej a psychickej sile. Samozrejme že veda priniesla množstvo úžitku, ale psychologické a snové veci boli zanedbávané a výsledok je, že napriek našej inteligencii vo vede a tomu, čo sme dosiahli máme rovnaké druhy psychologických problémov a zrejme rovnako veľa a možno aj viac vojen, ako sme mali v minulosti a to ukazuje, že niečo skutočne dôležité sa vynechalo.

 

Worldwork a telesné signály

 

Pracujeme na mnohých miestach vo svete. Robíme s jednotlivcami prácu s telom a množstvo rozličných vecí. Ale dávnejšie sme pracovali v Írsku na konflikte medzi severnými a južnými Írmi, na tamojších starých problémoch. Dám vám príklad na to, ako môže byť veľmi nápomocné nasledovať snový proces všímaním si telesných signálov vo veľkej skupinovej práci.

 

Ale najprv vám poviem hlavnú myšlienku, pohľad, ktorý sa už potvrdil mnoho tisíc alebo možno státisíc krát. My všetci vieme, že vysielame v komunikácii signály. Vysvetlím to za chvíľu na príklade toho Írska. Všetci vysielame v komunikácii signály. Práve teraz k vám hovorím cez rádiové vlny. Pomyslite na to, ako ľudia jeden k druhému hovoria. Možno sa jeden usmieva či škerí a čo ja viem čo. A niekto môže povedať napríklad, “Mám ťa tak rád, ty si taký dobrý človek,“ ale zároveň môže svojou hlavou krútiť sem a tam v zmysle “nie”. Takže dáva dvojité signály. Jeden signál hovorí mám ťa rád a v rovnakom čase sa jeho hlava kýva sem a tam hovoriac viac-menej, ”Nie, v skutočnosti ťa nemám rád, alebo ťa dobre nepoznám, alebo sa ťa bojím” či niečo také. Takže naše telesné signály sú veľmi dôležité.

 

A skúmaním snov jednotlivcov  a pozorovaním ich vzťahov sme zistili, že všetky ich dvojité signály, či druhé signály, sú spojené s ich snami. Takže i keď si nemusíte byť vedomí negatívnej či pozitívnej postavy vo vás, počas dňa, keď s niekým hovoríte, sa tie postavy vo vás, ktoré príliš dobre nepoznáte, prejavujú cez dvojité signály. Takže ak máte nejakú negatívnu figúru, môžete ukazovať veľa sily alebo nejakú negativitu, ktorej si nieste vedomí a na ktorú ľudia reagujú. Alebo môžete ukazovať veľa krásy a úžasnej lásky, ktorej si tiež celkom nieste vedomí. A to, že sa dostanete s týmito vecami do kontaktu, vám môže pomôcť spraviť vašu komunikáciu viac kongruentnou. Týmto spôsobom si vytvoríte lepšie vzťahy. A ako som povedal, zistili sme, že každý z týchto dvojitých signálov, tých, ktoré vysielate a ktorých si nieste vedomí, je spojený s vašimi snami a vašim snením.

 

Takže predpokladajme, že vieme, že všetky tie signály, ktorých si nieste celkom vedomí, sú ako vaše snívajúce telo, ako som povedal pred mnohými rokmi. Že vaše telo sníva a vysiela signály ľuďom okolo vás, niekedy mätúce a robiace komunikáciu zložitou. Ale ak sa dostanete do týchto signálov a spoznáte ich, môžu vytvárať riešenia.

 

Takže tu sme ako príklad v Belfaste. No vlastne osobu ktorá organizovala toto stretnutie riešenia konfliktov v Belfaste postrelili, takže sme tú konferenciu museli presunúť do Dublinu. Bolo tam vo veľkom divadle s ľuďmi zo severu a juhu spolu asi stovky ľudí, ktorí sa stretli, aby pracovali na konfliktoch a problémoch medzi nimi. Aby som to skrátil, politik zo severu a druhý politik z juhu vyšli dopredu do stredu miestnosti a začali tvárou v tvár k sebe hovoriť.

 

Teda, ak ste neboli v Írsku a nepoznáte Írov, skutočne o niečo prichádzate. Sú to nádherní a fantastickí ľudia, ale sú veľmi odlišní napríklad od Japoncov, ktorí sú v priamom kontakte zvyčajne pokojnejší a ostýchavejší. Íri sú dosť priami. Títo dvaja muži začali na seba kričať a jeden na druhého takmer vrieskať, so všetkými okolo to tiež pohlo a vzrušene kričali všetko možné. Vyzeralo to, ako by nakoniec tí dvaja vstúpili do konfliktu, ktorý tam bol už stáročia medzi severným a južným Írskom. Teraz bol v strede miestnosti.

 

Amy a ja sme sa pýtali sami seba, “Môj bože, čo budeme robiť? Títo ľudia oslovili určité veci a idú tým smerom, ktorým ísť potrebujú, ale ako môžeme pomôcť vyriešiť túto veľmi zložitú situáciu? Tak sme si pomysleli, “A ha, telesné signály. Sledujme ich telesné signály. Čo robia, čoho si niesu celkom vedomí?”

 

Nuž, bolo to očividné. Jeden z tých mužov, ktorý sa dohadoval a kričal, mal na svojom krku veľkú červenú škvrnu. Bola čoraz viac červená. Jednoducho sme mu povedali, “Dávaš pár dobrých argumentov, si veľmi rozčúlený, ale rád by som vedel viac o tej veľkej-- prepáč, že to spomínam, pretože viem, že nechceš na verejnosti hovoriť o maličkostiach--ale je niečo dôležité ohľadom tvojho krku? Čo sa deje práve teraz v tvojom krku?” Povedal, “Myslíš tú červenú škvrnu? Môžeš ku mne hovoriť priamo.” A ja som povedal, “Tak teda OK, áno. Čo tá červená škvrna?“ Povedal, “Môj doktor povedal, že sčervenie, keď sa veľmi rozčúlim. Viete,” povedal, “práve som mal infarkt a ani by som tu nemal byť! Môj doktor mi povedal, aby som nešiel. Mal som infarkt a skoro som zomrel. Ale toto bolo pre mňa tak dôležité, že som musel prísť.” A môžeme povedať, “Á, takže to je takpovediac snový signál o zážitku blízkosti smrti, ktorý si nedávno mal.”

 

A potom na moje veľké prekvapenie muž na druhej strane, ktorý sa s ním dohadoval o to írskom probléme povedal, “Ty si mal nedávno infarkt? To nič nieje! Ja som mal nedávno skoro smrteľne vysoký krvný tlak a zakázali mi ísť von a hovoriť na verejnosti. Nemal by som byť ani tu!”

 

Ten druhý muž povedal, “Ty si mal tiež smrteľný problém?“ Práve hovorili o bombardovaní a zabíjaní a o politických veciach. A my sme povedali, “Nasledujte svoje telesné signály. Zoberte, nech to znamená čokoľvek, ten vysoký krvný tlak a pocity ublíženia a zostaňte s tým nachvíľu a potom pokračujte v rozhovore, ak chcete.” Ale to čo sa stalo, šokovalo všetkých. Ten muž zo severu sa pozrel na toho druhého a povedal, “Ty si skoro zomrel?” Neverili by ste tomu, taký to bol dojemný moment. Prestal hovoriť, pozrel sa na podlahu a potom pomaly prešiel pár krokov k tomu druhému mužovi, s ktorým sa hádal a len pri ňom stál, a obaja teraz so zvesenými hlavami pozerali dole na podlahu. A my sme nepovedali nič viac. Ale pomysleli sme si, že teraz ich signály ukazujú, že obaja niečo cítia a že naozaj stoja vedľa seba. A aby som to skrátil, jeden muž dal obe ruky na toho druhého a povedal, “Mohli sme spolu zomrieť, a my to nechceme.” A len tam stáli. Všetci stíchli. Bol to moment postupu, moment riešenia. Riešenie nieje to správne slovo, bol to moment vzájomného stretnutia. A bolo to, akoby v tom momente všetci len boli, a boli tam prítomní stovky ľudí.

 

To sa odohralo pred pár rokmi. Asi dva dni neskôr po tejto konferencii bolo v Írsku hlasovanie o mierovej dohode a hlasovali áno, chceme sa pokúsiť o mier. To bol jeden z tých momentov. Nieje to všetko. Sledujte telesné signály. Povedú vás do veľmi, veľmi neočakávaných, ale takmer vždy veľmi dôležitých zážitkov.

 

Gary Null potom hovoril, že ľudia v súčasnosti trpia napríklad stresom a nadváhou, stresom a fibromyalgiou, vysokým krvným tlakom a vysokým cholesterolom. Spýtal sa Arnyho, čo by robil, aby takémuto človeku pomohol.

 

Arny: Povedzme, že niekto má vysoký krvný tlak a príde ku mne s veľmi zlou diagnózou.  Prvá otázka, ktorú sa môžete spýtať na sedení s jednotlivcom je, “Ako to pociťujete a pociťujete to vôbec nejako?” A ten človek povie, “V skutočnosti ten vysoký krvný tlak nejako nepociťujem.” Ja poviem, “Môžete si predstaviť, že by ste ho pociťovali? Aké si predstavujete, že by to bolo?” A ten konkrétny človek, na ktorého práve myslím, povedal, “Pociťujem vysoký krvný tlak, ako keby som dvíhal veľké závažie.” Tak som povedal, “Tak poďte a začnite vo vašej predstavivosti to závažie dvíhať. Tu je niečo na podlahe. Zdvihnite to, práve teraz. Čo sa deje, keď to začnete robiť?” A o začal niečo dvíhať a potom sa zastavil a zrazu začal plakať. A povedal, “Znášam toho príliš veľa. Nechcem toho tak veľa niesť!” Takže jeho vlastný telesný proces a jeho zážitok vysokého krvného tlaku ho viedol k tomu odovzdať sa. Spýtal som sa, “Mali ste nedávno nejaké sny? A povedal, “Áno, snívalo sa mi, že-- síce nenávidím kresťanstvo-- ale, snívalo sa mi, že mi Ježiš povedal, aby som mu dal svoje bremeno.” Povedal som, “Neviem, ako vám to pomenovať, čo sa týka náboženstva, ale čo keby ste odovzdali svoje bremeno niečomu väčšiemu, ako ste vy?” Nuž, to je jeden spôsob, ako jednať s vysokým krvným tlakom. Jeho krvný tlak ostáva znížený, kým zostáva v spojení s týmto zážitkom toho, že niečo nerobí sám, ale necháva niečo iné, aby to nieslo zaňho.

 

Závislosti, fajčenie, jedenie atď.

 

Gary Null hovorí, že je to dobrý príklad a pýta sa, čo by Arny robil s niekým, kto k nemu príde a má veľa stresu a fajčil či sa prejedal, hral hazardné hry či príliš pracoval alebo robil iné veci, a snažil sa od nich odviesť pozornosť, ale tým ich nijako nevyriešil.

 

Arny: OK, vymenoval si pár z nich.  Zvoľme si prejedanie. Je tu toľko spôsobov, koľko je ľudí. Takže zas a znova otázka znie, „Ako vy ako jednotlivec prežívate to, čo robíte? Môžete použiť vaše uvedomenie a nasledovať váš zážitok toho, čo robíte?

 

Takže, tu je príklad práce s niekým, kto sa prejedal. Myslím na ženu, ktorá vážila asi 30 libier viac, ako potrebovala. A ja som jej povedal, aby pokračovala a zobrala si vo svojich predstavách to jedlo, pomaly ho dala do úst a hovorila, čo robí, kým to bude robiť. Povzbudil som ju, aby použila svoje uvedomenie. Spýtal som sa jej, “Vo vašich predstavách, čo by ste si rada dali? Kúsok mäsa či zemiaku, alebo niečo také? Dajte si to vo vašich predstavách priamo tu, veľmi, veľmi pomaly. Nedajte si to jednoducho do úst. Pomaly meditujte nad tým, ako si dávate to jedlo a približujete ho bližšie a bližšie k ústam. Čo je to za proces, ktorý robíte?” Najprv bola trochu nesmelá ale potom to začala robiť a povedala, “Ó môj bože, snažím sa naplniť!” Povedal som, “To znie zaujímavo. Prečo?” Povedala, “Cítim sa taká prázdna.” Povedal som, “Je táto prázdnota zlým alebo dobrým pocitom?” Niekedy ľudia cítia prázdnotu ako istý druh lásky, ktorú potrebujú.  Ale v tomto prípade to tak nebolo. Ako začala na tomto probléme s jedlom pracovať, približujúc to jedlo k jej ústam, povedala, “Cítim sa prázdna a v skutočnosti je tá prázdnota niečo, čo sa mať bojím. Je to druh pokoja alebo introspekcie a vlastne by som to rada zažívala viac.” Takže toto je istý spôsob práce s problémom prejedania sa. Tým, že zažívala jej pokojnosť, prestala s kompulzívnym jedením.

 

Gary Null sa spýta na ľudí, ktorí majú depresiu z toho, že starnú alebo s toho, že ich život nenapĺňa. Spomenie, že ľudia v ich 40, 50 či 60tke sa často cítia veľmi depresívne zo zmien, ktorými prechádzajú. Vnímajú,  že sa všetko mení a nemôžu to ovládať.

 

Depresia

 

Arny: Depresia je vážna vec a zvlášť v procesovej práci sa snažíme nasledovať jednotlivcov v práci na ich depresiách. Je mnoho druhov depresií. Poviem vám dva možné spôsoby práce s depresiou. V jednom druhu depresie má človek pocit, že je na dne a skutočne to nechápe, cítiac sa mizerne a príde a povie, „Cítim sa byť na dne. Cítim sa dnes jednoducho príšerne.” Takže opäť použitím princípu uvedomenia a telesných signálov a iných vecí, tomu človeku povieme, “Aké je to pre vás cítiť sa tak na dne?” “No, jednoducho sa cítim na dne,” povie ten človek. Ja poviem, “Použime na to vaše uvedomenie. O čom to všetko je?” “Nuž, vlastne sa cítim daný dolu,” povie ten človek, “dávaný dolu.” A ďalším krokom je povedať, “Ak sa cítite dávaný dole, čo je to, čo vás dáva dole? Akú máte o tom predstavu?” A v tom momente ten človek, na ktorého myslím povie, “Som tlačený dole negatívnou projekciou, ktorú mám na svojho otca alebo moju matku.” A potom samozrejme príde pre terapeuta ten veľký moment, kedy povie, “Možno že potrebujete niečo z tejto možnosti—namiesto toho, aby som vám povedal že jednoducho potrebujete lásku, čo je vždy platí pre každého—možno potrebujete niečo z tej negatívnej moci, ktorej ste sa vždy snažili vyhnúť a ktorá je vo vás, niečo z tej sily, ktorú má tá moc. Môžete ju namiesto toho, aby vás ťahala dole využiť? Možno ju môžete použiť na uskutočnenie vecí vo vašom živote, ktoré ste si dosiaľ nedovolili uskutočniť.” Takže toto je jeden spôsob práce na depresii.

 

Gary povie, že je to dobrý príklad a že už sú v nad čas. Ďakuje Arnymu za dnešný rozhovor a pýta sa ho na adresu jeho webovej stránky.


Arny: Adresa stránky je www.aamindell.net . Dobre sa mi s tebou hovorilo, Gary.

 

Gary ukončí program reklamou.  

 

Preklad: Andrej Jeleník

an_jel@zoznam.sk