Nižšie sú uvedené najnovšie informácie týkajúce sa budúcnosti organizácie POPI – Slovensko. Na seminári s Thomasom Dienerom Quo vadis POPI – S? (25.-26.2.2006) sme hľadali veci, ktoré nás spájajú – tvoria podľa nás náš spoločný základ, hľadali sme doplnenia a zmeny, ktoré by mohli pomôcť štruktúre organizácie, pátrali sme po veciach, ktorých by sme sa mali, mohli vzdať, hovorili sme o našich snoch a dali sme svetu vedieť, aké projekty by sme chceli realizovať. Nižšie sú spísané všetky, tak ako sa vyskytli a hrubým sú napísanie tie, s ktorými sa stotožnilo viac ako 8 z 13 prítomných účastníkov a účastničiek. V oblasti štruktúry a vecí, ktoré by bolo najlepšie opustiť sa sme ako skupina nezhodli.

 

spoločný základ:

-          komunita, stretávanie

-          sdílení

-          dreaming, potreba snívať

-          místo

-          podpora, patrón

-          databáza kontaktov

-          filozofia popu, mágia popu

-          všetci raz zomrieme

-          potrebujeme happyends

-          vzťahy

-          nevzdať sa

 

potrebná štruktúra:

-          možnost jít systematicky do hloubky

-          pestrost strukturovaných programu

-          komunikační systém

-          kniha přáni a stížností

-          podporný výbor

-          zástupca v SPS

-          kritéria členských zliav

-          archivár

-          zastrešenie víkendových seminárov lektorom z vonku

-          možno ju nepotrebujeme

 

veci, ktorých by sa bolo užitočné vzdať:

-          čekání na něco, očekávání

-          staré struktury (uspořádání, odpovědnost)

-          očakávanie jasnej vízie na 3 roky

-          proces opúšťania vzťahu

-          silná vnútorná zaangažovanosť

-          vzdať s robenia servisu

-          vzdať sa osobného vkladu

-          vzdať sa myšlienky robiť všetko spolu

-          fixácie na výcvik, ponuky zo strany študentov phase II

-          vzdať sa nádeje, túžby, aby ľudia z pop komunity neodchádzali

-          nesmrteľnosti

 

o čom snívame:

-          udržiavanie ohňa ďalšími workshopmi

-          neustále udržiavanie kontaktu so snovým procesom

-          priestor na ponáranie sa a zdieľanie tranzu

-          setkávání, sitting around fire

-          ženské, mužské podporné skupiny

-          peer groups,

-          viedozáznamy

-          zapájať mladých

-          spojení pop – každodenní život

-          spojení pop – kreativita, umění

-          příroda

-          jít systematicky do hloubky

-          pestrost struktur. programu

-          nadšení, angažovanost, ocenění

-          individuální sezení

-          intenzivní seminář v Portlandu

-          fungovať ako celý živý organizmus

-          oživiť prácu fázy II

-          rozvinúť konzultanstvo

-          systematickejšia príprava seminárov / séria minimálne 2-3 seminárov na 1 tému

-          získať väčšiu podporu od skúsenejších popákov

-          oživiť spoločenský život „POPI pub“

-          klubové večery a večere

-          zorganizovať 1x za 2-3 roky semináre v iných regiónoch – Čechy, východ

-          organizovať minikonferencie a prezentácie

-          organizovať tematické semináre (aplikácie POPu) pre iné profesie

-          vzdať sa fixácie na výcvik

-          posilniť autonómiu POPI

 

tieto projekty chceme robiť:

-          vyjadrenie podpory a ocenenia starým štruktúram

-          podporné skupiny

-          intervízne skupiny

-          arbiturský večierok starých členov

-          rozkvet knižnice

-          správy zo seminárov (Andrej + ľudia so zľavneným vstupným)

-          internetová poradňa

-          umelecká víkendovka (neverbálne techniky)

-          databáza kontaktov s tematickým zameraním

-          vyučovanie popu v Olomouci

-          výcvik POP-systemický

-          nie som o nič menej pop aj keď zavriem dvere

-          prezentácia navonok (Sylvia + 2 ľudia)

-          dať na web info o projekte s učiteľmi (Sarah)

-          web (Andrej)

-          diskusné fórum na webe (Andrej)