ZOZNAM ABSOLVENTOV DLHODOBÉHO VÝCVIKU POP (1995-1998) akreditovaného SPS

 

(pri písaní mailu odstráňte *)

 

 Ing. Pavol Frešo, Bratislava, tel.:0903/720451, e-mail: pal*@azet.sk

 Mgr. Andrea Vanyová, Stupava/Bratislava, tel.:0904/826719, e-mail:    avonava*@in.slovanet.sk

 Mgr. Boris Sopko, Senec/Pezinok, tel.:0903/531431, e-mail: sopko*@pnpp.sk

 Mgr. Brigita Trimajová, Bratislava, tel.:0903/297522, e-mail:
   btrimaj*@hotmail.com

 Mgr. Dalibor Bednařík, Bratislava, tel.:0903/246634, e-mail:
   bednarik*@ci-consulting.sk

 Mgr. Eva Vohlídková, FN LFUK-Psychiatr. klin., Mickiewiczova 13,
   Bratislava, tel.:02/57290217; 02/57290388

 Mgr. Hana Bednaříková, Bratislava, tel.:0903/956665, e-mail:
   hanabednarikova*@stonline.sk

 Mgr. Ing. Jana Kašáková, Dubovany, tel.:0905/382194, e-mail:
   sarah.kasak*@orangemail.sk

 Mgr. Ján Menkyna, NOU, Bratislava, tel.:0905/658102

 Mgr. Ján Šebík, Bratislava, tel.:0907/725107

 Mgr. Jana Decká, Žilina, e-mail: decka*@i.sk

 Mgr. Mariana Šípošová, Banská Bystrica, tel.:0905/750988, e-mail:
   siposova*@nextra.sk

 Mgr. Miroslav Lakatoš, KR PZ, Bratislava, e-mail: lakatosm*@minv.sk

 Mgr. Miroslav Šimkovič, Banská Bystrica, tel.:0907/434330, e-mail:
   msimkovic*@pobox.sk

 Mgr. Slávka Menkynová (Takáčová), NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava,
   tel.:02/68672305, e-mail: slavka01*@yahoo.com

 Mgr. Viera Šimkovičová, Banská Bystrica, tel.:0907/816138, e-mail:
   vierasimkovicova*@annwin.sk

 MUDr. Miroslav Koupil, PL, Kroměříž, ČR, tel.:0420/573/314235, e-mail:
   koupilm*@plkm.cz

 PaedDr. Zlata Šramová, Bratislava, tel.02/44451677;02/54773642, e-mail:    sramova.s*@zoznam.sk

 PhDr. Andrea Beňušková, Bratislava, tel.:0903/846335, e-mail:
   ab21*@centrum.sk

 PhDr. Iveta Šefarová, NZZ-Prac. klin. psychol., Trnava, tel.:033/5443241,
   e-mail: sefarova*@stonline.sk

 PhDr. Magda Panáková, Centrum porad.-psychol. služieb, Galanta,
   tel.:031/7805054

 PhDr. Mária Andrášiová, NOU, Bratislava, tel.:0903/246147

 PhDr. Martina Fedorová, Budmerice, e-mail: homza-fe*@stonline.sk

 PhDr. Sylvia Ondrisová, PhD., NZZ Salvus s r.o., Narcisova 5, Bratislava,
   tel.:02/43427257, e-mail: ondrisova*@oad.sk

 PhDr. Viera Molnárová, Psychosociálne centrum, Bielocerkevská 29, Košice,
   tel.:055/6719359, e-mail: credo.ciba*@seznam.cz

 PhDr. Zdena Kubišová, Odb. ambul. klin. psychol., Veľký Krtíš,
   tel.:047/4831716; 0905/733701,
e-mail: oakp*@stonline.sk

 Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., Katedra psychológie, FF UK, Gondova 2,
   Bratislava, tel.:02/59339386, e-mail: anton.heretik*@fphil.uniba.sk

 PhDr. Stáňa Študentová, Londýn, Veľká Británia, tel.:0044/0/2082971053,
   e-mail: popart*@btopenworld.com

 

 

V tomto zozname sú uvedení absolventi, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov. Pre úpravu či doplnenie zoznamu kontaktujte Andreja Jeleníka, mobil: 0907/460 058, e-mail: andrej.jelenik*@gmail.com (odstráň *)

 

ZOZNAM ABSOLVENTOV SKÚŠKY FÁZY I VÝCVIKU POP (2001) akreditovanej RS POP UK A ŠTUDENTOV FÁZY II.

 

 (pri písaní mailu odstráňte *)

 

 PhDr. Mária Andrášiová, NOU, Bratislava, tel.:0903/246147

 Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc., Katedra psychol., FF UK, Gondova 2,
   Bratislava, tel.:02/59339386, e-mail: anton.heretik*@fphil.uniba.sk

 PhDr. Zdena Kubišová, Odb. ambul. klin. psychol., Veľký Krtíš,
   tel.:047/4831716; 0905/733701,
e-mail: oakp*@stonline.sk

 Mgr. Andrea Vanyová, Stupava/Bratislava, tel.:0904/826719, e-mail:    avonava*@in.slovanet.sk

 Mgr. Eva Vohlídková, FN-Psychiatr. klin., Mickiewiczova 13, Bratislava,
   tel.:02/57290217; 02/57292388

 PhDr. Martina Fedorová, Budmerice, e-mail: homza-fe*@stonline.sk

 PhDr. Magda Panáková, Centrum porad.-psychol. služieb, Galanta,
   tel.:031/7805054

 

Absolventi fázy I a zároveň študenti fázy II:

 

 Mgr. Ing. Jana Kašáková, tel.:0905/382194, e-mail:
   sarah.kasak*@orangemail.sk

 Mgr. Slávka Takáčová, NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava,
   tel.:02/68672305, e-mail: slavka01*@yahoo.com

 Mgr. Boris Sopko, Senec/Pezinok, tel.:0903/531431, e-mail: sopko*@pnpp.sk

 

 PhDr. Sylvia Ondrisová, PhD. NZZ Salvus s.r.o., Narcisova 5, Bratislava,
   tel.:02/43427257, e-mail: ondrisova*@oad.sk

 Mgr. Brigita Trimajová, Bratislava, tel.:0903/297522, e-mail:
   btrimaj*@hotmail.com

 PhDr. Stáňa Študentová, Londýn, Veľká Británia, tel.:0044/0/2082971053,
   e-mail: popart*@btopenworld.com