Zoznam “Navigátorov v povolaní”-

kariérových poradcov, ktorí sa zúčastnili výcviku Navigácie pri hľadaní povolania

Meno a priezvisko

Mail

Mobil/telefón

Iné (pracovisko, iné info..)

Absolventi

Mgr. Magdaléna Jánošdeáková

ppprv@stonline.sk

911788200

Pracujem v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave. Venujem sa výchovnému poradenstvu a poskytujem poradenstvo pri voľbe povolania pre žiakova základných a stredných škôl.

PaedDr. Erika Jurišová, PhD.

ejurisova@ukf.sk

905133901

Katedra psychologických vied, FSVaZ UKF Nitra

Bc. Matúš Bakyta

matus.bakyta@gmail.com

905695852

PaedDr. Marta Zaťková, PhD.

mzatkova@ukf.sk

0907 154 449

pracovisko - Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre.

PhDr. Drahomíra Vaňousová

vanous.d@nextra.sk

0903 508731, tel, fax 042/4340410

Lektorka a poradkyňa v oblasti kariérneho poradenstva a profesijnej orientácie.  Cieľová skupina: študenti, dospelí, zamestnaní, nezamestnaní. Individuálne poradenstvo aj poradenstvo v malých skupinách. Pôsobisko: E.C.PARTNER Oldřich Vaňous v Považskej Bystrici. Partner pre rozvoj ľudského potenciálu.

PhDr. Jaroslav Simon

info@jaroslavsimon.cz

+420 603 83 85 84

kouč, psychoterapeut Praha www.jaroslavsimon.cz

Mgr. Miroslava Obertová

m.obertova@gmail.com

908741349

Mgr. Petronela Blahovcová

petrioska@gmail.com

904382927

Senec, Bratislava

doc.PhDr. Marta Popelková, PhD

mpopelkova@ukf.sk

904863634

Klinická psychologička, vyučuje psychológiu na Katedre psychologických vied  UKF v Nitre. Predmetom jej odborného záujmu je  klinická psychológia,  psychoterapia, psychologické a kariérové poradenstvo. Prakticky a výskumne sa venuje otázkam účinnosti intervenčných programov a možnostiam podpory a  rozvoja osobnosti,  téme kvality života a spokojnosti so životom

Mgr. Eva Uhríková

eva@navigaciavpovolani.sk

+421 905 993355

privátny kariérny poradca, adresa poradne: Navigácia v povolaní Odborárske nám. 3 811 07 Bratislava www.navigaciavpovolani.sk

Mgr. František Zimmel

zimmel@seznam.cz

+420731476406

www.nazacatku.cz

Mgr. Lucia Čerešníková

ceresnikova@gmail.com

904928486

Momentálne pracujem ako poradenský a zároveň pracovný psychológ na RÚVZ v Trnave.

Mgr. Ivana Faktorová

ivaf@inMail.sk

0903 833 220

ÚPSVaR Považská Bystrica

V supervízii

Mgr. Andrea Černotová

andrea.cernotova@gmail.com

0908 592 240

Mgr. Jana Beťková

janabetkova@gmail.com

0908 983 917

terajšie pracovné pôsobenie - personalistika ďalšie oblasti pôsobenia: - kariérne poradenstvo /nezamestnaní, žiaci, študenti, záujemcovia o zmenu povolania/ - lektorská činnosť /soft skills/

Mgr. Andrej Jeleník

andrej.jelenik@gmail.com

907 460 058

Pracujem ako poradenský psychológ v  RPPS v Galante, žijem v Bratislave, kde sa venujem  aj kariérovému poradenstvu.

 

Uvedení sú len účastníci, ktorí súhlasili so zverejnením svojich kontaktov. Pre doplnenie či úpravu zoznamu kontaktujte Andreja Jeleníka.